Winst voor de agrariër en de waterkwaliteit

Winst voor de agrariër en de waterkwaliteit

Het project Investeringen Bewust Boeren Rijnland Fase 2 biedt kansen voor een investeringssubsidie voor een mobiele solar-drinkbak op uw agrarische erf. Een drinkbak levert schoon water voor het vee, voorkomt het vertrappen van de slootkanten en verbetert daarmee de waterkwaliteit. Wanneer u interesse heeft horen wij dat graag uiterlijk vrijdag 23 april a.s.

Project Investeringen Bewust Boeren Rijnland

Het hoofddoel van het project Bewust Boeren Rijnland is het verminderen van emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat bij melkveehouderijbedrijven en van gewasbeschermingsmiddelen bij akkerbouwbedrijven. Daarnaast is het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten een belangrijk doel.
Het project is een initiatief van de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, de coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord. Het project wordt gefinancierd vanuit de Europese subsidieregeling POP3, met cofinanciering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het projectgebied omvat het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland binnen de provincie Zuid-Holland.

Verminderen van emissies

Hoewel de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de afgelopen decennia al flink verbeterd is, voldoet het nog niet aan de normen. In landbouwgebieden zorgen te hoge concentraties aan meststoffen (stikstof en fosfaat) nog steeds voor overlast door algengroei, kroos en watervarens.
Daarom is het van groot belang dat wij ons als landbouwers ook blijven inzetten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen;

  • Uw erf is gelegen in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid Holland;
  • De drinkbak dient uiterlijk 31 december 2021 in gebruik genomen te zijn;
  • U financiert de investering voor. Dat wil zeggen dat u na aanschaf van de drinkbak de factuur van de leverancier betaalt. Daarna kunt u de kosten tot het maximum bedrag, excl. BTW, declareren bij penvoerder LTO Noord; (Alleen materiaalkosten worden gesubsidieerd. De kosten voor onderhoud, eventuele verzekeringen en eigen arbeid worden niet vergoed)
  • Om uitvoering van de regeling mogelijk te maken wordt een eigen bijdrage van 10% van het subsidiebedrag van u gevraagd;
  • U bent bereid de bijbehorende overeenkomsten voorafgaand aan de aanschaf van de investering te tekenen, waardoor u zich committeert aan de voorwaarden van deze subsidie;
  • U onderneemt geen stappen ter aanschaf van de investering zonder overleg met uw contactpersoon van het project Investeringen Bewust Boeren Rijnland Fase 2;
  • U staat open voor (ingepland) bezoek van collega’s en andere geïnteresseerden om de gerealiseerde investering te bekijken;
  • U bent verplicht om de drinkbak minimaal 5 jaar in gebruik te houden en goed te onderhouden.

Wanneer u voldoet aan deze voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor subsidiering van een drinkbak tot maximaal € 2.895,- excl. btw.
Binnen de regeling is ruimte voor realisatie van een beperkt aantal investeringen. In het geval van over-inschrijving zal de projectgroep in overleg gaan om te beslissen hoe daarmee om te gaan. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan uw inschrijving naar aanleiding van dit artikel.

Deadline

Meld u vóór 23 april a.s. aan wanneer u interesse heeft in deze drinkbak. Dit kunt u doen door een e-mail met uw naam en adresgegevens te sturen naar ivpaassen@ltonoord.nl onder vermelding van ‘Investeringen Bewust Boeren Rijnland Fase 2, drinkbak’.

 

Nieuws

 

Blaarkop favoriete koe van burgemeester Lenferink

Blaarkop favoriete koe van burgemeester Lenferink

We moeten zuinig zijn op het oude koeienras blaarkop. Dat was de boodschap, die de Leidse burgemeester Henri Lenferink onlangs liet horen bij de afsluiting van de Polderdag 2021. “Het is jammer dat er nog maar zo weinig dieren van dit ras over zijn. Dus......koester...

Lees meer