Tips vanuit en voor in het veld

We krijgen regelmatig beelden vanuit het veld of tips voor handig materiaal, die we graag met jullie delen. Daarnaast worden ook praktische tips gegeven in foldermateriaal:

Om te laten zien wat ecologisch beheer inhoudt heeft het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met collectief Rijn- Vecht en Venen een aantal filmpjes opgenomen:

En nog een film van Unie van Waterschappen over ecologisch slootschonen in veenweide gebied.

Een folder over ecologisch slootschonen: zo doe je dat.

In samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland is de Folder Blauwe Diensten uitgebracht.