Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Drijfmest is verboden bij pakket 1 (rust). Is bemesting met kunstmest wel toegestaan?

Provincie Zuid-Holland: Om de zwaarte van het gewas op percelen met het pakket grasland met rustperiode te beperken, willen we bemesting niet langer toestaan vóór de rustperiode. Bemesting met ruige stalmest is wel toegestaan voor de rustperiode. Dus zowel kunstmest als drijfmest is voor de rustperiode niet toegestaan.

Wanneer mag er precies gemaaid worden op percelen met pakket 41 a (verschralen voedselrijk grasland)?

De beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De eerste maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk, om een te zwaar gewas en een eventuele dominantie van witbol te voorkomen, de laatste maaibeurt in september/oktober. Je dient 10% van het perceel te laten staan per maaibeurt en bij veel nesten het pakket over te laten zetten naar pakket 41c (Verschralen voedselrijk grasland plus aansluitend kuikenveld)

In de rustperiode mag niet gemaaid worden. Bij pakket 41 a is dit in de rustperiode van 1 april tot 27 april.

Mag er gebaggerd worden op kruidenrijke percelen (pakket 5a)?

Uitsluitend bemesting met vaste mest is toegestaan. Er mag dus niet gebaggerd worden omdat dit een vorm van verrijking van de bodem is.

 

Nieuws

 

Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

Op 13 september organiseerde De Groene Klaver een ledenvergadering. Maar liefst 50 leden bezochten deze bijeenkomst, daarnaast volgden een aantal belangstellenden de bijeenkomst digitaal. Er werd gestart met een gezamenlijke lunch. Vervolgens verzorgde Sarah...

Lees meer
Landbouwdag Oogsten en Zaaien

Landbouwdag Oogsten en Zaaien

Van harte welkom op de Landbouwdag Oogsten en Zaaien, een dag met ruimte voor ontmoeting en gesprek! De Land- en Tuinbouwdag vindt plaats op 19 oktober van 09.30 tot 15.00 uur bij het Fort van Aalsmeer. Tijdens de Land- en Tuinbouwdag ‘Oogsten en Zaaien’ op 19 oktober...

Lees meer
Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

Bij een droogte over een lange periode neemt Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren. Er is op dit moment...

Lees meer