Voor leden

Melding uw boerenlandpad

Wilt u een melding doen over uw boerenlandpad bijvoorbeeld het missen van bewegwijzering of ondergelopen paden, stuurt u dan een email naar secretaris@degroeneklaver.nl

Handleiding Mijn Boerennatuur

Met www.mijnboerennatuur.nl kunt u, als deelnemer aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), op ieder moment uw eigen ANLb percelen met bijbehorende beheermaatregelen inzien. Uw gegevens zijn altijd actueel door de directe koppeling met de ICT-omgeving van uw collectief. In de handleiding leest u hoe www.mijnboerennatuur.nl werkt. U kunt een inlogcode opvragen bij de gebiedscoördinator middels een berichtje coordinator@degroeneklaver.nl

Klik hier voor de handleiding van Mijn Boerennatuur.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het ANLb vindt u hier. En u kunt hier de presentatie van Sarah Westenburg van BoerenNatuur over de ecoregeling vinden, die zij op de ALV in 13 september 2022 heeft gepresenteerd.

Kennis en praktijktips

Klik hier voor tips vanuit het veld of tips voor in het veld. Denk hierbij aan informatie over ecologisch slootschonen of Blauwe diensten etc. Heeft u zelf een tip, laat het ons weten via info@degroeneklaver.nl