Meldingen

Wilt u een melding doen?

Wilt u een melding doen over boerenlandpaden bijvoorbeeld het missen van bewegwijzering of ondergelopen paden, stuurt u dan een email naar secretaris@degroeneklaver.nl

Meer informatie

Over ecologisch slootschonen: zo doe je dat, klik hier.

Contractinformatie

Sinds 1 januari 2016 bestaat het stelsel agrarische natuurbeheer. Per bedrijf is hiervoor een contract afgesloten en tegenover de geleverde inspanning staat een vergoeding. Hieronder vindt u de huidige documenten die van toepassing zijn op het stelsel agrarisch natuurbeheer 2016. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator Willy Kempen-van Veen.

Documenten

  1. Beheerpakketten en beheereisen
  2. Algemene voorwaarden beheerpakketen
  3. Geschillen protocol
  4. Schouw- en handhavingsprotocol
  5. Herstel- en sanctieprotocol
  6. Standaard beheercontract
  7. Vergoedingen 2021

Privacy verklaring De Groene Klaver

Handleiding Mijn Boerennatuur

Met www.mijnboerennatuur.nl kunt u, als deelnemer aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), op ieder moment uw eigen ANLb percelen met bijbehorende beheermaatregelen inzien. Uw gegevens zijn altijd actueel door de directe koppeling met de ICT-omgeving van uw collectief. In de handleiding leest u hoe www.mijnboerennatuur.nl werkt. U kunt een inlogcode opvragen bij de gebiedscoördinator middels een berichtje coordinator@degroeneklaver.nl

Klik hier voor de handleiding van Mijn Boerennatuur.