Voor leden

Melding uw boerenlandpad

Wilt u een melding doen over uw boerenlandpad bijvoorbeeld het missen van bewegwijzering of ondergelopen paden, stuurt u dan een email naar secretaris@degroeneklaver.nl

Contractinformatie

Sinds 1 januari 2016 bestaat het stelsel agrarische natuurbeheer. Per bedrijf is hiervoor een contract afgesloten en tegenover de geleverde inspanning staat een vergoeding. Hieronder vindt u de huidige documenten die van toepassing zijn op het stelsel agrarisch natuurbeheer 2016 tot en met 2022. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator Willy Kempen-van Veen.

Documenten

  1. Beheerpakketten en beheereisen 2016 t/m 2022
  2. Algemene voorwaarden beheerpakketen
  3. Geschillen protocol
  4. Schouw- en handhavingsprotocol
  5. Herstel- en sanctieprotocol
  6. Standaard beheercontract
  7. Vergoedingen 2021/2022

Privacy verklaring De Groene Klaver

ANLb vanaf 2023

Meer informatie over het ANLb vanaf 2023 vindt u op deze pagina.

Handleiding Mijn Boerennatuur

Met www.mijnboerennatuur.nl kunt u, als deelnemer aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), op ieder moment uw eigen ANLb percelen met bijbehorende beheermaatregelen inzien. Uw gegevens zijn altijd actueel door de directe koppeling met de ICT-omgeving van uw collectief. In de handleiding leest u hoe www.mijnboerennatuur.nl werkt. U kunt een inlogcode opvragen bij de gebiedscoördinator middels een berichtje coordinator@degroeneklaver.nl

Klik hier voor de handleiding van Mijn Boerennatuur.

Kennis en praktijktips

Klik hier voor tips vanuit het veld of tips voor in het veld. Denk hierbij aan informatie over ecologisch slootschonen of Blauwe diensten etc. Heeft u zelf een tip, laat het ons weten via info@degroeneklaver.nl