Projecten

Projecten van DGK

Coöperatie De Groene Klaver doet mee aan diverse projecten:

  • Bewust Boeren: hoofddoel van het project is het verminderen van emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat op melkveehouderijbedrijven, van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven en het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten.
  • Bloemrijke oevers: Over een lengte van totaal drie kilometer is een mengsel van kruiden en bloemen ingezaaid langs een aantal sloten van polders in de buurt van de Weipoort (Zoeterwoude). Dit is straks goed voor bijen en andere insecten, en daarmee ook voor de bestuiving van wilde flora en gewassen, en voor de leefomgeving van weidevogels. Bovendien zorgen de bloemen voor een aantrekkelijk landschap voor inwoners en recreanten.
  • Boerenlandpaden: deze gemarkeerde wandelpaden zijn geopend van 15 juni tot 15 maart. Wandelaars gaan kris kras over weilanden, langs de koeien en schapen en via loopplanken over slootjes. In samenwerking met onze leden zijn de boerenlandpaden ontwikkeld.
  • Groene Linten Bijenlandschap: zo’n vijftig agrariërs in het gebied rond Leiden aan de slag om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren.
  • Landbouwportaal: De plek waar de agrariër samen met een coach aan de slag kan gaan voor een goede bodem en waterkwaliteit.
  • Predatiepreventie en -beheerplan: Samen met onze leden zetten we ons in voor het behoud van biodiversiteit en landschap. De weidevogeldoelstelling voor de gebieden in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver is verwoord in gebiedsplan “Noordrand”. Onderdeel van het gebiedsplan is een predatiebeheerplan, om predatieverliezen onder boerenlandvogels tot een acceptabel niveau te beperken. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen. In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een predatiebeheerplan op te stellen. Dit predatiepreventie- en beheerplan is gebaseerd op het format van de provincie Zuid-Holland en de overleggen met de betrokken gebiedspartijen. Je vindt het predatiepreventie- en beheerplan hier.
  • Verbetering biotoop Grutto en Patrijs: In 2021 wordt 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van een keverbank. Deze maatregelen vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de aantallen naar verwachting zullen toenemen.

Alle projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van Europa of Provincie Zuid-Holland.

 

Nieuws

 

Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

Bij een droogte over een lange periode neemt Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren. Er is op dit moment...

Lees meer
Winnaar fotowedstrijd De Groene Klaver bekend

Winnaar fotowedstrijd De Groene Klaver bekend

De jury van de eerste fotowedstrijd van De Groene Klaver heeft unaniem gekozen voor een foto van Jan Schouten als mooiste foto passend in het thema 'Volop lente'. Uit handen van voorzitter Theo van Leeuwen ontving Jan Schouten afgelopen maandag een mand vol lekkere...

Lees meer