Projecten

Projecten van DGK

Het Groene Klaver Collectief (GKC) bestaat uit 4 ANV’s.

We doen mee aan diverse projecten:

  • Groene Linten Bijenlandschap: zo’n vijftig agrariërs in het gebied rond Leiden aan de slag om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren.
  • Boerenlandpaden: deze gemarkeerde wandelpaden zijn geopend van 15 juni tot 15 maart. Wandelaars gaan kris kras over weilanden, langs de koeien en schapen en via loopplanken over slootjes. In samenwerking met onze leden zijn de boerenlandpaden ontwikkeld.
  • Bewust Boeren: hoofddoel van het project is het verminderen van emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat op melkveehouderijbedrijven, van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven en het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten.
  • Verbetering biotoop Grutto en Patrijs: In 2021 wordt 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van een keverbank. Deze maatregelen vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de aantallen naar verwachting zullen toenemen.

Rond de stad Leiden werken verschillende stakeholders samen om het buitengebied verder open stellen voor reactie en toerisme. Meer informatie kunt u vinden in het rapport: Leidse Regio, Ondernemende Regio. Deze is te vinden onder deze link.

De stakeholders zijn:

  • zes gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Kaag en Braassem en Teylingen)
  • het hoogheemraadschap van Rijnland
  • De Groene Klaver, als federatie van de vier agrarische- en natuurverenigingen.

Doel
Doel van de samenwerking is het behouden en toegankelijk maken van het platteland en de kustzone. Door de aanleg van wandel- en fietspaden, kanoroutes en toeristische voorzieningen kan men in de toekomst volop genieten van het bijzondere landschap. De Boterhuispolder en polder Achthoven maken deel uit van Leidsche Ommelanden.

Alle projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van Europa of Provincie Zuid-Holland.

 

Nieuws

 

Coöperatie De Groene Klaver zorgt voor de bij

Coöperatie De Groene Klaver zorgt voor de bij

Het gaat niet goed met de bij. Van de bijna 360 bijensoorten is ruim de helft bedreigd. En dat is zorgelijk, want onze voedselgewassen en wilde planten zijn voor een groot deel van bestuiving afhankelijk. In Groene Cirkels Bijenlandschap werken inwoners, gemeenten,...

Lees meer
Nog meer eieren gevonden

Nog meer eieren gevonden

Op steeds meer locaties worden nesten met eieren van weidevogels gevonden.  We zijn uiteraard blij dit met jullie te kunnen delen.   Vrijwilliger Peter Akerboom heeft naast het eerste kievitsei op 15 maart, afgelopen 29 maart ook het eerste grutto-ei gevonden in het...

Lees meer