Projecten

Projecten van DGK

Coöperatie De Groene Klaver doet mee aan diverse projecten:

  • Groene Linten Bijenlandschap: zo’n vijftig agrariërs in het gebied rond Leiden aan de slag om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren.
  • Boerenlandpaden: deze gemarkeerde wandelpaden zijn geopend van 15 juni tot 15 maart. Wandelaars gaan kris kras over weilanden, langs de koeien en schapen en via loopplanken over slootjes. In samenwerking met onze leden zijn de boerenlandpaden ontwikkeld.
  • Bewust Boeren: hoofddoel van het project is het verminderen van emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat op melkveehouderijbedrijven, van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven en het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten.
  • Verbetering biotoop Grutto en Patrijs: In 2021 wordt 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van een keverbank. Deze maatregelen vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de aantallen naar verwachting zullen toenemen.
  • Predatiepreventie en -beheerplan: Samen met onze leden zetten we ons in voor het behoud van biodiversiteit en landschap. De weidevogeldoelstelling voor de gebieden in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver is verwoord in gebiedsplan “Noordrand”. Onderdeel van het gebiedsplan is een predatiebeheerplan, om predatieverliezen onder boerenlandvogels tot een acceptabel niveau te beperken. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen. In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een predatiebeheerplan op te stellen. Dit predatiepreventie- en beheerplan is gebaseerd op het format van de provincie Zuid-Holland en de overleggen met de betrokken gebiedspartijen. Je vindt het predatiepreventie- en beheerplan hier

Alle projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van Europa of Provincie Zuid-Holland.

 

Nieuws

 

Laat duizend hoogstam fruitbomen groeien

Laat duizend hoogstam fruitbomen groeien

Organisaties voor landschapsontwikkeling en beheer hebben samen met gemeente Alphen aan den Rijn een project opgezet om karakteristieke en cultuurhistorische hoogstamboomgaarden in stand te houden en nieuwe boomgaarden in te richten.Deze boomgaarden geven karakter en...

Lees meer
Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

Dit jaar zijn voor het eerst de weidevogels in de Rooversbroekpolder en overige polders in Lisse actief gemonitord door weidewachter Jeroen Koppert. Met uitgesteld maaibeheer en mede geholpen door het natte voorjaar is het seizoen met groot succes afgesloten.   Alle...

Lees meer