Projecten

Projecten van DGK

De Groene Klaver heeft in het Groene Klaver Collectief (GKC) een uitbreiding gehad en bestaat nu uit 5 ANV’s. Dit GKC heeft een offerte uitgebracht om het onderhoud van de boerenwandelpaden op te gaan pakken. meer informatie daarover kunt u lezen in de offerte die u kunt inzien via deze link.

De Groene Klaver gaat een project starten om lege hoekjes en stukken van agrarische bedrijven en overheidsgronden in het buitengebied opnieuw een functie geven. Deze hoekjes geven vaak een wat rommelige indruk en zouden met een nieuwe functie het beeld van het buitengebied kunnen verbeteren. Op genoemde hoeken en stukken wordt dan een bloemmengsel gezaaid, waardoor vogels en bijen hun biotoop weer terug vinden. 2012 was het jaar van de Bij. 2013 staat in het teken van het jaar van de Patrijs. Uit Sovon onderzoek blijkt dar de populatie van de ringmus sterk achteruit gaat, door een tekort aan voedsel. Overheid en ondernemers hebben vaak geen aandacht voor inefficiënte delen van hun grondgebied of bedrijf. Juist de combinatie van grond, flora en fauna was voor de Groene Klaver aanleiding om hierin een project te starten. Meer hierover vindt u terug in de volgende notitie

Rond de stad Leiden werken verschillende stakeholders samen om het buitengebied verder open stellen voor reactie en toerisme. Meer informatie kunt u vinden in het rapport: Leidse Regio, Ondernemende Regio. Deze is te vinden onder deze link.

De stakeholders zijn:

  • zes gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Kaag en Braassem en Teylingen)
  • het hoogheemraadschap van Rijnland,
  • de Stichting Land van Wijk en Wouden;
  • De Groene Klaver, als federatie van de vier agrarische- en natuurverenigingen.

Doel
Doel van de samenwerking is het behouden en toegankelijk maken van het platteland en de kustzone. Door de aanleg van wandel- en fietspaden, kanoroutes en toeristische voorzieningen kan men in de toekomst volop genieten van het bijzondere landschap. De Boterhuispolder en polder Achthoven maken deel uit van Leidsche Ommelanden.

 

Nieuws

 

Eerste grutto ei gevonden in Nederland

Eerste grutto ei gevonden in Nederland

Het eerste grutto ei van Nederland is dinsdag 17 maart om 15.00 uur gevonden door Peter Akerboom bij Maatschap Van der Poel en Hoogeveen in de Blauwe Polder in Rijpwetering (Zuid-Holland). Na een verblijf in het verre Afrika, zijn de grutto’s teruggekeerd naar hun...

Lees meer