Welkom bij "DE GROENE KLAVER"

Dé logische partner voor de stad-land thema's

Coöperatie De Groene Klaver

Welkom op de site van De Groene Klaver, een agrarische natuurbeheer coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers.

 

Onze missie

Wij zetten ons uitvoerend in voor het bevorderen van biodiversiteit, schoon water, gezonde bodem en zuivere lucht. Samen met agrariërs en de omgeving realiseren we een aantrekkelijk landschap met boerennatuur en boerenlandvogels waarin agrarisch ondernemerschap perspectief heeft.

 

Ons werkgebied

Ons werkgebied is het agrarisch buitengebied met verrassende natuur- en landschapstypes om de steden Leiden en Alphen a/d Rijn en met aan de randen Den Haag, Zoetermeer en Katwijk. Langs de kust vindt u strandwallen, landgoederen en het bollengebied. Meer landinwaarts de veenweidegebieden, de kleigronden en het plassengebied.

Onderweg komt u weidevogels grutto, kievit, tureluur en scholekster tegen. Helaas gaat het niet goed met de weidevogels. Reden voor de provincie Zuid-Holland om samen met boeren, natuurorganisaties en vrijwilligers actie te ondernemen. Simpel is de reddingsoperatie niet. Benieuwd of de aanpak werkt? Bekijk onderstaand filmpje.

Naast weidevogels, genieten watervogels zoals kuif- slob- en krakeenden en talingen in het water. Meer langs de kust ontmoet u patrijzen, gele kwikstaarten, fazanten en veldleeuweriken. Maar ook uilen, valken en buizerds en nog vele andere soorten leven in ons gebied. Eigenlijk te veel om op te noemen!

De diversiteit van bomen, struiken, planten, kruiden, insecten, vlinders, reptielen enz. is zo mogelijk nog groter. En allemaal passend bij hun eigen biotoop en leefomgeving.

Honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers behoeven extra aandacht omdat ze zo ongekend belangrijk zijn voor ons voedsel en gezondheid.

Kortom een fantastisch gebied waar De Groene Klaver zich volledig inzet bij de verschillende stad-land thema’s.

Bekijk hier onze projecten!

 

Nieuws