Welkom bij "DE GROENE KLAVER"

Dé logische partner voor de stad-land thema's

Coöperatie De Groene Klaver

Welkom op de site van De Groene Klaver, een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers. We zetten ons in voor natuur en landschap in het agrarisch buitengebied om de steden Leiden en Alphen a/d Rijn en met aan de randen Den Haag, Zoetermeer en Katwijk. Een prachtig gebied met verrassende natuur- en landschapstypes. Langs de kust strandwallen, landgoederen en bollengebied, meer landinwaarts de veenweidegebieden, de kleigronden en het plassengebied.

Onderweg kunt u weidevogels tegenkomen zoals grutto, kievit, tureluur en scholekster. Helaas gaat het niet goed met de weidevogels. Reden voor de provincie Zuid-Holland om samen met boeren, natuurorganisaties en vrijwilligers actie te ondernemen. Om te laten zien dat de aanpak begint te werken, organiseerde de provincie op 26 april 2019 een persexcursie door de Alblasserwaard. Simpel is de reddingsoperatie niet.

Naast weidevogels, genieten watervogels zoals kuif- slob- en krakeenden en talingen in het water. Meer langs de kust ontmoet u patrijzen, gele kwikstaarten, fazanten en veldleeuweriken. Maar ook uilen, valken en buizerds en nog vele andere soorten leven in ons gebied. Eigenlijk te veel om op te noemen!

De diversiteit van bomen, struiken, planten, kruiden, insecten, vlinders, reptielen enz. is zo mogelijk nog groter. En allemaal passend bij hun eigen biotoop en leefomgeving.

Honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers behoeven extra aandacht omdat ze zo ongekend belangrijk zijn voor ons voedsel en gezondheid.

Kortom een fantastisch gebied waar De Groene Klaver zich volledig inzet bij de verschillende stad-land thema’s.

 

Nieuws