Kuikens in het land, poes in de mand

Kuikens in het land, poes in de mand

Het vinden van de eerste legsels van weidevogels door weidevogelbeschermers, betekent de start van het weidevogelseizoen. Deze periode duurt tot half juni met steeds meer legsels op de percelen bij agrariërs. Om de uitgekomen kuikens te beschermen, vraagt agrarisch collectief De Groene Klaver aandacht voor de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’. Met andere woorden; houd uw poes of kat ’s nachts binnen.

Een poes of kat kan met gemak een paar kilometer wandelen en zwerft graag in een weiland rond. Ze hebben een jachtinstinct en naast muizen, doden ze ook weerloze kuikens. Vooral in de nacht is gevaar reëel omdat de weidevogel dan haar kwetsbare jongen niet tijdig kan waarschuwen. Voorkom die nachtelijke rooftocht, door uw huisdier in de nacht binnen te houden. Kattenluik of deur dicht, zodat meer weidevogelkuikens op kunnen groeien tot volwassen vogels. Een kattenbelletje aan de halsband alarmeert de ouders. Dit is sowieso een goed idee voor iedere kat of poes. Ook vogels rondom uw huis hebben hier baat bij. Lees in dit artikel meer over de kat vs vogel en het standpunt van de Vogelbescherming. 

Vanaf 2024 vraagt De Groene Klaver extra aandacht door het plaatsen van frames op percelen van deelnemers.

Download hier de flyer die u kunt verspreiden.

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) is namens alle partijen trekker van de campagne ‘kuikens in het land, poes in de mand’. Meer informatie en achtergrondartikelen zijn te vinden op www.poesindemand.nl

 

Nieuws