Agrarisch Natuurlijk-meer groen loont

Agrarisch Natuurlijk-meer groen loont

Agrarisch Natuurlijk-meer groen loont Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur- en landschapsbeheer belangrijk is voor het behoud van biodiversiteit. Maar stel nu dat uw inzet ook daadwerkelijk uniform meetbaar...
Een veilig ‘nest’ voor de scholekster

Een veilig ‘nest’ voor de scholekster

Een veilig ‘nest’ voor de scholekster De scholekster leefde met veel plezier en zonder zorgen aan de kust en in het duingebied, totdat grondjagers, zoals de vos deze vogel verjaagde. Het veenweiden gebied werd een nieuwe woonplek waar ze een graag geziene...
De Groene Klaver maakt animatie over maaien

De Groene Klaver maakt animatie over maaien

De Groene Klaver maakt animatie over maaien Het maaiseizoen komt er weer aan. Hierbij staat het binnenhalen van kwalitatief goed gras voor de koeien centraal. Maar ook de weidevogels vragen aandacht. Via onderstaande animatie over maaibeleid (90 sec) kunt u zien hoe u...