Nieuws

Nieuws

Weidevogelwerkgroep De Ruige Kade van start

Weidevogelwerkgroep De Ruige Kade van start

Agrarisch collectief De Groene Klaver heeft tientallen reacties ontvangen op hun oproep begin december voor weidevogelbeschermers. Dertien vrijwilligers vormen de nieuwe weidevogelwerkgroep De Ruige Kade, die zich vanaf dit seizoen inzet om legsels van weidevogels te...

Lees meer
Vacature Projectleider-chef de bureau

Vacature Projectleider-chef de bureau

Ben jij vertrouwd met het werk van boeren en geïnteresseerd in het Agrarisch Natuur-,  Landschaps- en Waterbeheer (ANLb), in het bijzonder in weide- en akkervogelbeheer? En kun je het belang van het ANLb uitdragen? Dan zoeken we jou om ons team te versterken. Wegens...

Lees meer
Weidevogelbeschermers gezocht

Weidevogelbeschermers gezocht

Dit jaar is agrarisch collectief De Groene Klaver een pilot gestart om de in het verleden vertrokken weidevogels uit de Achthovenerpolder en de aansluitende Hondsdijksepolder terug te laten keren. Deelnemers van De Groene Klaver nemen maatregelen om het gebied...

Lees meer
Bijeenkomst over behoud van akkervogels geslaagd

Bijeenkomst over behoud van akkervogels geslaagd

Op maandag 20 november organiseerde agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver een bijeenkomst voor agrarische ondernemers in Waddinxveen. Tijdens deze bijeenkomst werden de ondernemers geïnformeerd over te nemen maatregelen ten gunste van de patrijs. Resultaat...

Lees meer
Uitnodiging bijeenkomst patrijs maatregelen

Uitnodiging bijeenkomst patrijs maatregelen

We nodigen u van harte uit voor de lunchbijeenkomst op maandag 20 november van 12.30 uur tot 15.00 uur over maatregelen ten gunste van de patrijs. Deze lunchbijeenkomst wordt georganiseerd bij J. Borg Snijheesters V.O.F, Noordeinde 4, Waddinxveen. Fien Oost van...

Lees meer
Uitnodiging bijeenkomst plas-dras

Uitnodiging bijeenkomst plas-dras

Begin dit jaar hebben we een startbijeenkomst voor plas-dras bezitters gehouden met daarna de belofte om met een vervolgbijeenkomst te organiseren, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Omdat het belang van de plas-dras groot is voor het bestaansrecht voor...

Lees meer
Kennisdag Boerenlandvogels Zuid-Holland

Kennisdag Boerenlandvogels Zuid-Holland

Op donderdag 12 oktober organiseert Provincie Zuid-Holland een Kennisdag Boerenlandvogels. Deze Kennisdag is bedoeld voor collectieven en agrariërs, voor particuliere grondbezitters, terreinbeheerders, natuurbeheerders, faunabeheerders, vrijwilligers en andere...

Lees meer
In het nieuws: artikel in het Leidsch Dagblad

In het nieuws: artikel in het Leidsch Dagblad

In het nieuws een reportage van Jack Luiten in het Leidsch Dagblad van 11 augustus 2023. Een kennismaking met vogelringer Ben Middendorp, één van de ongeveer 400 gecertificeerde ringers in Nederland. Naast het ringen van kokmeeuwen en knobbelzwanen, ringt Middendorp...

Lees meer

Uitnodiging Boerendag

Op 23 augustus organiseert Wij.land een Boerendag: een praktische dag voor boeren in het westelijke veenweidegebied. Waar liggen kansen voor natuurinclusief boeren? De dag omvat demonstraties en verschillende lezingen met o.a. Bram Kemna, Theo Mulder en Pieter van der...

Lees meer
Betere beworteling, meer bodemleven

Betere beworteling, meer bodemleven

Jaco Laban, derde generatie boomkweker uit Hazerswoude-Dorp, is de 250e deelnemer aan Landbouwportaal Rijnland. Een mijlpaal waar op gepaste wijze bij stil werd gestaan: met bloemen en taart. De Groene Klaver maakt deel uit van de organisaties die het Landbouwportaal...

Lees meer
Leerzame ochtend voor De Groene Klaver

Leerzame ochtend voor De Groene Klaver

Het team en bestuursleden van De Groene Klaver volgden op 22 mei een kennisbijeenkomst over ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Onder begeleiding van Wim Schipper, de grootheid op het gebied van kruidenrijk grasland, werd plantenkennis opgehaald en meetmethodes...

Lees meer
Geslaagde deelname Dagje bij de Boer dag

Geslaagde deelname Dagje bij de Boer dag

Zondag 16 april heeft De Groene Klaver deelgenomen aan Dagje bij de Boer Dag in Voorschoten. Familie Duivenvoorden ontving op deze dag bezoekers, veelal ouders met kinderen, op hun bedrijf: boerderij De Kasteelhoeve. De Groene Klaver informeerde bezoekers over ons...

Lees meer
Meer weidevogels in de Stevenshofjespolder

Meer weidevogels in de Stevenshofjespolder

In de Stevenshofjespolder in Leiden heeft agrarisch natuur collectief De Groene Klaver maatregelen genomen om de weidevogel terug te krijgen na de verstoring door de aanleg van de Rijnlandroute.   Als natuurcompensatie voor de aanleg van de Rijnlandroute heeft De...

Lees meer

informatieavond over nieuwe GLB op 17-1

Op dinsdagavond 17 januari organiseert provincie Zuid-Holland in samenwerking met het ministerie van LNV en de RVO een informatie-avond over het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Deze avond focust op de impact van het GLB in het veenweidengebied...

Lees meer
Inschakelen bodemcoach en subsidie Landbouwportaal

Inschakelen bodemcoach en subsidie Landbouwportaal

Luchtdrukwissel-systeem ontlast de bodem Melkveehouder Joost Wesselingh uit Zoeterwoude vroeg bij Landbouwportaal Rijnland een gesprek aan met een onafhankelijke coach. Op basis van het uitgebrachte advies besloot hij te investeren in twee maatregelen om de bodem te...

Lees meer
Volgende stap aanpak bodemdaling in drie polders

Volgende stap aanpak bodemdaling in drie polders

Melkveehouders in de Vlietpolder, Blauwe Polder en Waterloospolder gaan samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord een plan maken om bodemdaling tegen te gaan. Daarnaast...

Lees meer
Kom 24 november naar het Veenbeweiders Café

Kom 24 november naar het Veenbeweiders Café

Op 24 november a.s. organiseert het Veenbeweiders Café i.s.m. Wij.land een gezellige en verbindende avond waarbij inspirerende boeren / ondernemers hun ervaringen delen, over hoe ze hun bedrijf ontwikkeld hebben en naar de toekomst kijken.    Het Veenbeweiders Café...

Lees meer
Prijs uitgereikt winnaar fotowedstrijd

Prijs uitgereikt winnaar fotowedstrijd

Na het grote succes van de fotowedstrijd dit voorjaar, heeft Henk Remond de tweede fotowedstrijd gewonnen. Het thema was 'aan het werk'. Deelnemers konden in de periode van juli tot en met september hun foto insturen. De jury heeft besloten dat de foto van Henk de...

Lees meer
Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

Op 13 september organiseerde De Groene Klaver een ledenvergadering. Maar liefst 50 leden bezochten deze bijeenkomst, daarnaast volgden een aantal belangstellenden de bijeenkomst digitaal. Er werd gestart met een gezamenlijke lunch. Vervolgens verzorgde Sarah...

Lees meer
Landbouwdag Oogsten en Zaaien

Landbouwdag Oogsten en Zaaien

Van harte welkom op de Landbouwdag Oogsten en Zaaien, een dag met ruimte voor ontmoeting en gesprek! De Land- en Tuinbouwdag vindt plaats op 19 oktober van 09.30 tot 15.00 uur bij het Fort van Aalsmeer. Tijdens de Land- en Tuinbouwdag ‘Oogsten en Zaaien’ op 19 oktober...

Lees meer
Winnaar fotowedstrijd De Groene Klaver bekend

Winnaar fotowedstrijd De Groene Klaver bekend

De jury van de eerste fotowedstrijd van De Groene Klaver heeft unaniem gekozen voor een foto van Jan Schouten als mooiste foto passend in het thema 'Volop lente'. Uit handen van voorzitter Theo van Leeuwen ontving Jan Schouten afgelopen maandag een mand vol lekkere...

Lees meer
Boerenlandpaden weer geopend

Boerenlandpaden weer geopend

Het broedseizoen komt ten einde en dat betekent dat de Boerenlandpaden vanaf 15 juni weer toegankelijk zijn voor wandelaars. Coöperatie De Groene Klaver heet wandelaars van harte welkom, maar vraagt ook om op te letten onderweg. In de weilanden zijn nog weidevogels...

Lees meer
Veldbezoek aan Sjaak Schoenmaker

Veldbezoek aan Sjaak Schoenmaker

Het team heeft op 17 mei een bezoek gebracht bij de succesvolle weidevogelbeheerder Sjaak Schoenmaker. Eén van de iconen van collega collectief De Hollandse Venen. Sjaak liet het team zien welke maatregelen hij in de diepe polder van Aarlanderveen neemt om de...

Lees meer
Veldbezoek: determineren van kruiden

Veldbezoek: determineren van kruiden

Op 24 mei ging het team van De Groene Klaver met bestuursleden op pad om zich verder te bekwamen in het determineren van kruiden in grasland en slootkanten. We werden hartelijk ontvangen op het bedrijf van Edwin Veldhuijzen in Zoeterwoude, een van de deelnemers van...

Lees meer
Kuikens in het land, poes ’s nachts in de mand

Kuikens in het land, poes ’s nachts in de mand

Het broedseizoen is begonnen. De eerste legsels zijn waargenomen. Op zaterdag 2 april 2022 besteedde Het Algemeen Dagblad aandacht aan de kans dat een poes de kuikens op kan eten. Vooral in de nacht is dat gevaar reëel omdat de weidevogel dan haar kwetsbare jongen...

Lees meer
Vliegende start Weidevogelgroep ANLV Geestgrond

Vliegende start Weidevogelgroep ANLV Geestgrond

Na een geslaagd weidevogelseizoen 2021 in de Rooversbroekpolder in Lisse heeft de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond besloten een nieuwe tak toe te voegen aan hun vereniging. Naast de Bollenvogelgroep gaat dit jaar een Weidevogelgroep van start. Op...

Lees meer
Postenwandeling 12 maart

Postenwandeling 12 maart

Op 15 maart a.s. start het weidevogelseizoen, de periode tot half juni, waarin weidevogels rust en ruimte wordt gegeven om hun jongen op te laten groeien. Zaterdag 12 maart organiseert agrarisch collectief De Groene Klaver een postenwandeling met onderweg informatie...

Lees meer
Uitnodiging opening Landbouwportaal Rijnland

Uitnodiging opening Landbouwportaal Rijnland

Samen aan de slag voor een goede bodem en waterkwaliteit   Op 18 januari 2022 gaat het Landbouwportaal Rijnland van start. We stellen het zeer op prijs als u bij de opening aanwezig kunt zijn en nodigen u dan ook van harte uit om het startmoment op 18 januari van...

Lees meer
1000 m heggen en hagen voor de patrijs

1000 m heggen en hagen voor de patrijs

Agrarische natuurcoöperatie De Groene Klaver heeft deze maand bijna 1000 m heggen en hagen aan laten planten op agrarische gronden in en nabij de Beekpolder en de Hoogeveense polder. Zij kon dat doen doordat er gelden van het Actieplan Boerenlandvogels van provincie...

Lees meer
Bloemrijke Oevers bij Weipoort Zoeterwoude

Bloemrijke Oevers bij Weipoort Zoeterwoude

In de Gelderwoudse/Oostbroekpolder in Zoeterwoude is de eerste ‘spade’ de grond in gegaan voor het project Bloemrijke Oevers. Doel van het project is de biodiversiteit van flora en fauna in de regio te verhogen.   Over een lengte van totaal drie kilometer wordt nu een...

Lees meer
Laat duizend hoogstam fruitbomen groeien

Laat duizend hoogstam fruitbomen groeien

Organisaties voor landschapsontwikkeling en beheer hebben samen met gemeente Alphen aan den Rijn een project opgezet om karakteristieke en cultuurhistorische hoogstamboomgaarden in stand te houden en nieuwe boomgaarden in te richten.Deze boomgaarden geven karakter en...

Lees meer
Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

Dit jaar zijn voor het eerst de weidevogels in de Rooversbroekpolder en overige polders in Lisse actief gemonitord door weidewachter Jeroen Koppert. Met uitgesteld maaibeheer en mede geholpen door het natte voorjaar is het seizoen met groot succes afgesloten.   Alle...

Lees meer
Blaarkop favoriete koe van burgemeester Lenferink

Blaarkop favoriete koe van burgemeester Lenferink

We moeten zuinig zijn op het oude koeienras blaarkop. Dat was de boodschap, die de Leidse burgemeester Henri Lenferink onlangs liet horen bij de afsluiting van de Polderdag 2021. “Het is jammer dat er nog maar zo weinig dieren van dit ras over zijn. Dus......koester...

Lees meer
Eerste theehaag van Nederland

Eerste theehaag van Nederland

De eeuwenoude boerenhagen komen terug in het landschap van Holland Rijnland! En wel in de vorm van ‘theehagen’. Dit innovatieve idee is ontstaan in samenwerking met meerdere partijen en is ondertussen reeds uitgevoerd: bij vier boerderijen in Warmond zijn in februari...

Lees meer
Patrijs en bollenteelt gaan hand in hand

Patrijs en bollenteelt gaan hand in hand

Coöperatie De Groene Klaver gaat in de Bollenstreek 1000 meter heggen en hagen planten binnen het Patrijzenproject van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond. Dit is mogelijk dankzij projectgelden van het Actieplan Boerenlandvogels van de...

Lees meer
Fietsroutes n.a.v. de Polderdag-quiz, 12 mei 2021

Fietsroutes n.a.v. de Polderdag-quiz, 12 mei 2021

Al jaren achtereen stapten vele bewoners uit het werkgebied van de agrarische natuurcoöperatie De Groene Klaver op de fiets om mee te doen aan de Polderdag. Dat gebeurde vaste prik op Hemelvaartsdag. Helaas haalde Covid voor de tweede keer een streep door dit...

Lees meer
Sandra Warmerdam wint Polderdagquiz

Sandra Warmerdam wint Polderdagquiz

Aan de op woensdag 12 mei jl. gehouden Polderdagquiz van de agrarische natuurcoöperatie De Groene Klaver hebben in totaal bijna 160 deelnemers meegedaan. Aanzienlijk meer belangstellenden hebben gekeken naar de opnames, die deels live werden uitgezonden vanuit De Bles...

Lees meer
Jaarlijkse Polderdag nu als quiz

Jaarlijkse Polderdag nu als quiz

De jaarlijkse Polderdag mag niet van de evenementenkalender verdwijnen, vindt de agrarische natuurcoöperatie De Groene Klaver. Daarom wordt op woensdag 12 mei a.s. een Polderdag-quiz gehouden, waarin het draait om het groene buitengebied en alles waar daar te genieten...

Lees meer
Coöperatie De Groene Klaver zorgt voor de bij

Coöperatie De Groene Klaver zorgt voor de bij

Het gaat niet goed met de bij. Van de bijna 360 bijensoorten is ruim de helft bedreigd. En dat is zorgelijk, want onze voedselgewassen en wilde planten zijn voor een groot deel van bestuiving afhankelijk. In Groene Cirkels Bijenlandschap werken inwoners, gemeenten,...

Lees meer
Nog meer eieren gevonden

Nog meer eieren gevonden

Op steeds meer locaties worden nesten met eieren van weidevogels gevonden.  We zijn uiteraard blij dit met jullie te kunnen delen.   Vrijwilliger Peter Akerboom heeft naast het eerste kievitsei op 15 maart, afgelopen 29 maart ook het eerste grutto-ei gevonden in het...

Lees meer
Sjaak de Jong nieuwe veldmedewerker De Groene Klaver

Sjaak de Jong nieuwe veldmedewerker De Groene Klaver

Per 1 april a.s. is Sjaak de Jong werkzaam als veldmedewerker bij Coöperatie De Groene Klaver. Hij zal de werkzaamheden in de regio Wijk en Wouden en Santvoorde overnemen van Corrie van der Helm. Samen met collega veldmedewerker Koos Pennings helpt en adviseert Sjaak...

Lees meer
Artikel in De Leunstoel

Artikel in De Leunstoel

In het internetmagazine De Leunstoel, uitgave 14 januari 2021, is schrijver en PvdA Statenlid Willem Minderhout in gesprek met vertegenwoordigers van collectief De Groene Klaver en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke over mogelijke...

Lees meer
Nieuwe manier van ecologisch slootschonen

Nieuwe manier van ecologisch slootschonen

In het kader van het project "in en om de sloot" wordt een nieuwe manier van ecologisch slootschonen toegepast.    In samenwerking met collectief Utrecht Oost, collectief Rijn, Vecht & Venen, 3 waterschappen en RAVON presenteert collectief Veluwe in onderstaand...

Lees meer
Minder last van insectenplagen door bloemenranden

Minder last van insectenplagen door bloemenranden

Op 8 oktober 2020 verscheen in het NRC een artikel van Marcel aan de Brugh over het positieve effect van bloemenranden langs akkers. Naast het fraaie beeld dat de bloemen geven, helpen insecten en spinnen bijvoorbeeld bij het bestrijden van plagen zoals luis.   In het...

Lees meer
Digitale ALV goed bekeken

Digitale ALV goed bekeken

Op donderdag 8 oktober 2020 organiseerde de Groene Klaver de algemene jaarvergadering (ALV). Dit keer anders dan anders, namelijk digitaal via ZOOM.   Na het welkomstwoord van Theo van Leeuwen, heeft Joost van der Kroon een presentatie gegevens over de relatie tussen...

Lees meer
Een paradijs voor de patrijs

Een paradijs voor de patrijs

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond beschrijft in haar nieuwe brochure: “Zeven makkelijke maatregelen voor de patrijs”, acties die kwekers kunnen ondernemen om het voortbestaan van de patrijs in de Bollenstreek te waarborgen. De agrarische...

Lees meer
Eerste grutto ei gevonden in Nederland

Eerste grutto ei gevonden in Nederland

Het eerste grutto ei van Nederland is dinsdag 17 maart om 15.00 uur gevonden door Peter Akerboom bij Maatschap Van der Poel en Hoogeveen in de Blauwe Polder in Rijpwetering (Zuid-Holland). Na een verblijf in het verre Afrika, zijn de grutto’s teruggekeerd naar hun...

Lees meer
Blauwe Diensten, ervaring opdoen in 2014 en 2015

Blauwe Diensten, ervaring opdoen in 2014 en 2015

De vereniging de Groene Klaver heeft als één van haar kerndoelstellingen het bevorderen van duurzaam en doelmatig natuur-, landschaps- en waterbeheer. Groene en blauwe diensten door agrariërs passen hier naadloos in. Dit gaan wij realiseren in overleg met...

Lees meer
Samenwerken: vertraging of verbetering? 

Samenwerken: vertraging of verbetering? 

Waarom samenwerken. Kunnen we het dan niet alleen? Altijd maar dat overleg. Kost tijd die je veel beter kan besteden door gewoon maar aan de slag te gaan. Een veel gehoorde kreet, zeker in de agrarische sector, omdat samenwerken gezien kan worden als...

Lees meer
Contract informatie agrarisch natuurbeheer 2016

Contract informatie agrarisch natuurbeheer 2016

Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe stelsel agrarische natuurbeheer van start. Per bedijf wordt daarvoor een contract afgesloten en tegenover de geleverde inspanning staat een  vergoeding. Meer informatie over het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer 2016 kunt u vinden...

Lees meer