ANLb

ANLb

Contractinformatie

Sinds 1 januari 2016 bestaat het stelsel agrarische natuurbeheer. Per bedrijf is hiervoor een contract afgesloten en tegenover de geleverde inspanning staat een vergoeding. Hieronder vindt u de huidige documenten die van toepassing zijn op het stelsel agrarisch natuurbeheer 2023 tot en met 2028. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator Willy Kempen-van Veen.

 

Documenten

  1. Schouw- en handhavingsprotocol
  2. Geschillen protocol
  3. Klachtenprocedure
  4. Herstel- en sanctieprotocol

Eco-regeling

Vanaf 2023 kunnen agrariërs ook meedoen aan de eco-regelingen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van De Groene Klaver, maar kan wel invloed hebben op het agrarisch natuurbeheer dat u wilt afsluiten bij De Groene Klaver.

Zodra u kiest voor ANLb en de eco-regeling op hetzelfde perceel kan de waarde die het ANLb beheer oplevert niet meer in de eco regeling meetellen. U kunt de vergoeding immers maar één keer ontvangen of via de eco-regeling of via ANLb.

 

Nieuws

 

Bijeenkomst over behoud van akkervogels geslaagd

Bijeenkomst over behoud van akkervogels geslaagd

Op maandag 20 november organiseerde agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver een bijeenkomst voor agrarische ondernemers in Waddinxveen. Tijdens deze bijeenkomst werden de ondernemers geïnformeerd over te nemen maatregelen ten gunste van de patrijs. Resultaat...

Lees meer
Uitnodiging bijeenkomst patrijs maatregelen

Uitnodiging bijeenkomst patrijs maatregelen

We nodigen u van harte uit voor de lunchbijeenkomst op maandag 20 november van 12.30 uur tot 15.00 uur over maatregelen ten gunste van de patrijs. Deze lunchbijeenkomst wordt georganiseerd bij J. Borg Snijheesters V.O.F, Noordeinde 4, Waddinxveen. Fien Oost van...

Lees meer