ANLb

ANLb

Contractinformatie

Sinds 1 januari 2016 bestaat het stelsel agrarische natuurbeheer. Per bedrijf is hiervoor een contract afgesloten en tegenover de geleverde inspanning staat een vergoeding. Hieronder vindt u de huidige documenten die van toepassing zijn op het stelsel agrarisch natuurbeheer 2023 tot en met 2028. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator Willy Kempen-van Veen.

 

Documenten

  1. Schouw- en handhavingsprotocol
  2. Geschillen protocol
  3. Klachtenprocedure
  4. Herstel- en sanctieprotocol

Eco-regeling

Vanaf 2023 kunnen agrariërs ook meedoen aan de eco-regelingen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van De Groene Klaver, maar kan wel invloed hebben op het agrarisch natuurbeheer dat u wilt afsluiten bij De Groene Klaver.

Zodra u kiest voor ANLb en de eco-regeling op hetzelfde perceel kan de waarde die het ANLb beheer oplevert niet meer in de eco regeling meetellen. U kunt de vergoeding immers maar één keer ontvangen of via de eco-regeling of via ANLb.

 

Nieuws