Agrarisch Natuurlijk – meer groen loont

Agrarisch Natuurlijk – meer groen loont

Melkveehouders die bezig zijn met biodiversiteit kunnen hun inzet middels dit project uniform meetbaar maken en hiervoor een beloning ontvangen. Het landelijke project: ‘Agrarisch Natuurlijk’ wordt uitgevoerd door BoerenNatuur en ZuivelNL. Deelnemende melkveehouders doen mee voor 2 jaar en het project loopt tot 31 december 2025.

Doel van het project
Doel van dit project is om de basis te leggen voor het belonen van natuur- en landschapsbeheer. Een goed verdienmodel voor dit beheer is essentieel om het (maatschappelijk) gewenste behoud en verbetering van de biodiversiteit en landschap te realiseren. Voorwaarde is dat de geleverde inzet inzichtelijk en meetbaar is. Melkveehouders sluiten in overleg met De Groene Klaver Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouderij (BBM) af.

‘Agrarisch Natuurlijk – meer groen loont’ is een samenwerkingsproject van ZuivelNL en BoerenNatuur, gefinancierd door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Nieuws