Melden ruige mest

Hoe melden?

LET OP! HEEFT U MEER DAN 5 MELDINGEN OP ÉÉN FORMULIER? VERZEND ZE DAN PER 5 EN LAAD DAARNA DE WEBSITE OPNIEUW.

U KRIJGT EEN BEVESTIGING VAN UW MELDING OP HET DOOR U OPGEGEVEN E-MAIL ADRES. DEZE BEVESTIGING KAN IN UW SPAM-BOX OF ONGEWENSTE E-MAIL-BOX TERECHT KOMEN. KIJK DAAR OOK OF DE BEVESTIGING IS BINNENGEKOMEN.

U heeft een contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Gedurende de wettelijke periode mag u ruige mest uitrijden. Dit mag op beheergronden ook als de bodem is bevroren of bedekt is met sneeuw. Indien u een ANLb vergoeding wenst te ontvangen dient u de uitrijdatum tijdig te melden en zich te houden aan de termijnen die genoemd zijn in de pakketvoorwaarden. Vaste mest uitrijden wordt vergoed tussen 1 januari en begindatum pakket en tussen einddatum pakket en tot de toegestane einddatum volgens de mestwetgeving. Uitgereden mest tussen 16 december en 31 december is wettelijk toegestaan maar echter niet subsidiabel. Lees de pakketvoorwaarden goed na.

Via de website mijnboerennatuur.nl heeft u inzicht in al uw gecontracteerde beheer, met kaarten van uw percelen etc. Uw beheereenheidnummers zijn hierin makkelijk terug te vinden.

Op de volgende pakketten wordt een vergoeding gegeven voor het uitrijden van ruige mest:

 • Grasland met rustperiode (hieronder valt ook het pakket grasland met voorweiden)
 • Kruidenrijk grasland
 • Extensief beweid grasland
 • Legselbeheer

 

Let op: binnen 1 week na uitrijden van de mest meldt u de percelen waarop u hebt uitgereden digitaal via het formulier dat u hiernaast vindt bij De Groene Klaver. De wettelijke termijn is binnen 2 weken, maar om er zeker van te zijn dat uw melding op tijd wordt verwerkt, verzoeken wij u daarom binnen 1 week uw melding te doen.

Legselbeheer: hierop mag u vóór 1 april en na 1 juni ruige mest uitrijden tegen een vergoeding.
Botanische rand: heeft u een botanische rand, deze mag het hele jaar door niet bemest worden, niet met ruige mest, maar ook niet met drijf- en kunstmest. Houd een rand van 2 meter vrij van mest vanaf de slootkant.

Grasland met Rustperiode: op percelen met het pakket rustperiode mag u vóór 1 april en ná afloop van de rustperiode ruige mest uitrijden tegen een vergoeding.

Kruidenrijk grasland: hierop mag u vóór 1 april en na afloop van de rustperiode ruige mest uitrijden tegen een vergoeding

Extensief beweid grasland: In de periode van 1 april tot einddatum zijn landbouwkundige bewerkingen niet toegestaan en mag er dus ook geen ruige mest uitgereden worden.
Voorweiden: hierop mag vóór de rustperiode en ná de rustperiode ruige mest tegen een vergoeding uitgereden worden.

LET OP: Het is belangrijk dat u het juiste perceelnummer doorgeeft. Uw perceel heeft een eigen perceelnummer voor het beheerpakket en een eigen nummer voor het doen van meldingen ruige mest. Gebruik voor het doen van meldingen alleen het nummer voor ruige mest.
Bijgevoegde foto geeft de weergave van het juiste perceelnummer in mijnboerennatuur.nl aan.

PS: heeft u geen Kamer van Koophandel-nummer? Dan vult u uw Burgerservicenummer (BSN) in.

Hulp: heeft u hulp nodig bij het invullen van dit digitale formulier, dan kunt u altijd contact opnemen met Koos Pennings: tel. 06-44235913 of email: koos@degroeneklaver.nl
  Perceel 1
  Perceel 2
  Perceel 3
  Perceel 4
  Perceel 5  Velden met een * zijn verplicht.