Kennis en praktijktips

We krijgen regelmatig beelden vanuit het veld of tips voor handig materiaal, die we graag met jullie delen. Daarnaast worden ook praktische tips gegeven in foldermateriaal:

 

Plas-dras gebieden

Een optimale habitat voor weidevogels is een mozaïek van percelen met kruidenrijk grasland en plas-drassen. Hoe gaat dat in zijn werk? René Stalenhoef van Collectief Eemland vertelt over de aanleg, hoe het vergoed wordt en het effect van een plas-dras op de weidevogelstand.

 

Ecologisch slootschonen

Om te laten zien wat ecologisch beheer inhoudt heeft het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met collectief Rijn- Vecht en Venen een filmpje opgenomen:

En nog een film van Unie van Waterschappen over ecologisch slootschonen in veenweide gebied.

Een folder over ecologisch slootschonen: zo doe je dat.

In samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland is de Folder Blauwe Diensten uitgebracht.

 

Kruidenrijk grasland via BoerenNatuur

 

Baggeren met Baggerpomp

Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met collectief Rijn- Vecht en Venen een filmpje opgenomen:

Wat is baggerspuiten?

 

Factsheet Duurzaam Bodembeheer

Duurzaam bodembeheer begint met kennis van de bodem en inzicht in de bodemkwaliteit. In de factsheet duurzaam bodembeheer staat een stappenplan hoe de bodemkwaliteit kan worden beoordeeld en welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Klik hier voor de factsheet