Kennis en praktijktips

We krijgen regelmatig beelden vanuit het veld of tips voor handig materiaal, die we graag met jullie delen. Daarnaast worden ook praktische tips gegeven in foldermateriaal:

 

Plas-dras gebieden

Een optimale habitat voor weidevogels is een mozaïek van percelen met kruidenrijk grasland en plas-drassen. Hoe gaat dat in zijn werk? René Stalenhoef van Collectief Eemland vertelt over de aanleg, hoe het vergoed wordt en het effect van een plas-dras op de weidevogelstand.

Regelgeving m.b.t. bagger en slootvuil in slootkanten

De huidige regels op grasland zijn als volgt:

  • Indien er geen pakket 12 (ecologisch slootschonen/baggeren), pakket 13 (botanische randen), pakket 5/41 (kruidenrijk grasland) is afgesloten dan mag slootvuil en bagger in de kant gelegd worden, dus ook op de bufferstrook.
  • Indien pakket 12, 13, of 5/41 wel is afgesloten dan mag er geen bagger of slootvuil in de slootkant komen te liggen. Slootvuil wordt 2 m uit de kant neergelegd en na een paar dagen verwerkt of afgevoerd.
  • Op pakket 5/41 mag het slootvuil niet op het perceel verwerkt worden.

Ecologisch slootschonen

Afhankelijk van de breedte van de sloot dient bij ecologisch slootschonen 10% of 20% van de vegetatie te blijven staan. Informatie over uw sloten kunt u vinden op Leggers – Hoogheemraadschap van Rijnland. Indien u met uw muis op de betreffende sloot gaat staan, komt alle beschikbare informatie per sloot op uw scherm.

De vegetatie die aan de slootranden blijft staan heeft nut voor het waterleven en helpt ook de rivierkreeft te weren. Deze vestigen zich bij voorkeur in kale grond.

Om te laten zien wat ecologisch beheer inhoudt heeft het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met collectief Rijn- Vecht en Venen een filmpje opgenomen:

En nog een film van Unie van Waterschappen over ecologisch slootschonen in veenweide gebied.

Een folder over ecologisch slootschonen: zo doe je dat.

In samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland is de Folder Blauwe Diensten uitgebracht.

 

Kruidenrijk grasland via BoerenNatuur

 

Baggeren met Baggerpomp

Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met collectief Rijn- Vecht en Venen een filmpje opgenomen:

Wat is baggerspuiten?

 

Factsheet Duurzaam Bodembeheer

Duurzaam bodembeheer begint met kennis van de bodem en inzicht in de bodemkwaliteit. In de factsheet duurzaam bodembeheer staat een stappenplan hoe de bodemkwaliteit kan worden beoordeeld en welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Klik hier voor de factsheet

Overige factsheets

Patrijs
Wintervogels
Zomervogels