Landbouwportaal

Landbouwportaal

Op 18 januari 2021 is het Landbouwportaal van start gegaan. Een plek waar de agrariër samen met een coach aan de slag kan gaan voor een goede bodem en waterkwaliteit.

In Noord-Holland is het landbouwportaal al eerder van start gegaan en heeft inmiddels 60% van de agrariërs op een of andere manier gebruik gemaakt van dit portaal.

Bekijk hier een filmpje over de mogelijkheden van het landbouwportaal:

Voor de bollensector is hier apart beeldmateriaal te zien.

Het Landbouwportaal biedt u ondersteuning op vier thema’s: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, beheer en inrichting van percelen en oevers. U kunt gratis een coach op uw bedrijf laten komen voor advies op maat over effectieve maatregelen die bijdragen aan een betere bodem en waterkwaliteit.

Vervolgens kunt u met het advies van de coach bij hoogheemraadschap Rijnland subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen om de bodem en waterkwaliteit op en rond uw bedrijf te verbeteren.

Het Landbouwportaal is een initiatief van Hoogheemraadschap Rijnland, LTO Noord, KAVB en De Groene Klaver.
Kijk voor meer informatie op de website van Landbouwportaal Rijnland.

Meer achtergrondinformatie over een gezond bodemleven is te vinden in bijgevoegd interview ‘De Boeren als dokter van de toekomst’ met Peter van Hoof. Peter van Hoof is zelfstandig onderzoeker en adviseert vooral boeren in Duitsland, Belgie en Nederland. Daarnaast is voor bodemcoaches een werkboekje voor de bodemcoach’ uitgebracht, die als checklist kan worden gebruikt om de waargenomen bodemconditie in verband te brengen met mogelijke oorzaken en maatregelen.

 

Nieuws