Landbouwportaal

Landbouwportaal

Op 18 januari is het Landbouwportaal van start gegaan. Een plek waar de agrariër samen met een coach aan de slag kan gaan voor een goede bodem en waterkwaliteit.

In Noord-Holland is het landbouwportaal al eerder van start gegaan en heeft inmiddels 60% van de agrariërs op een of andere manier gebruik gemaakt van dit portaal.

Bekijk hier een filmpje over de mogelijkheden van het landbouwportaal:

Voor de bollensector is hier apart beeldmateriaal te zien.

Het Landbouwportaal biedt u ondersteuning op vier thema’s: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, beheer en
inrichting van percelen en oevers. U kunt gratis een coach op uw bedrijf laten komen voor advies op maat over effectieve maatregelen die bijdragen aan een betere bodem en waterkwaliteit.

Vervolgens kunt u met het advies van de coach bij hoogheemraadschap Rijnland subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen om de bodem en waterkwaliteit op en rond uw bedrijf te verbeteren.

Het Landbouwportaal is een initiatief van Hoogheemraadschap Rijnland, LTO Noord, KAVB en De Groene Klaver.
Kijk voor meer informatie op de website van Landbouwportaal Rijnland.

Meer achtergrondinformatie over een gezond bodemleven is te vinden in bijgevoegd interview ‘De Boeren als dokter van de toekomst’ met Peter van Hoof. Peter van Hoof is zelfstandig onderzoeker en adviseert vooral boeren in Duitsland, Belgie en Nederland.

 

Nieuws

 

Leerzame ochtend voor De Groene Klaver

Leerzame ochtend voor De Groene Klaver

Het team en bestuursleden van De Groene Klaver volgden op 22 mei een kennisbijeenkomst over ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Onder begeleiding van Wim Schipper, de grootheid op het gebied van kruidenrijk grasland, werd plantenkennis opgehaald en meetmethodes...

Lees meer