Melden baggeren met baggerpomp

Hoe melden?

LET OP! HEEFT U MEER DAN 5 MELDINGEN OP ÉÉN FORMULIER? VERZEND ZE DAN PER 5 EN LAAD DAARNA DE WEBSITE OPNIEUW.

U KRIJGT EEN BEVESTIGING VAN UW MELDING OP HET DOOR U OPGEGEVEN E-MAIL ADRES. DEZE BEVESTIGING KAN IN UW SPAM-BOX OF ONGEWENSTE E-MAIL-BOX TERECHT KOMEN. KIJK DAAR OOK OF DE BEVESTIGING IS BINNENGEKOMEN.

Doet u mee met het pakket ‘Baggeren met de baggerpomp’ onder het contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dan dient u hier de uitgevoerde baggerwerkzaamheden binnen 1 week te melden voor de uitbetaling van de vergoeding. Belangrijk daarvoor is dat wij weten waar, wanneer en hoeveel u gebaggerd heeft.

De nummers van de beheereenheden van de sloten zijn op uw contract moeilijk te lezen. Via de website mijnboerennatuur.nl heeft u inzicht in al uw gecontracteerde beheer, met kaarten van uw percelen etc. Hier kunt u ook zien op welke sloten u het baggeren met de baggerpomp beheerpakket heeft. Tevens staat daar het beheereenheid nummer bij.  Let op, een losse sloot kan een eigen beheereenheid nummer hebben of het kan ook zijn dat meerdere sloten samen één beheereenheid nummer hebben.

 • Zoek op de digitale overzichtskaart de sloot/sloten op waar u gebaggerd heeft en zoek het bijbehorende beheereenheid nummer op.
 • Zet het beheereenheid nummer dat in de sloot staat in het invulveld (één beheereenheid per veld)
 • Heeft u de gehele beheereenheid gebaggerd? Klik dan ‘Ja’ aan achter de vraag ‘Hele BE gebaggerd?’.
 • Heeft u een deel van de beheereenheid gebaggerd? Klik dan ‘Nee’ in, u kunt dan het aantal strekkende meters invullen dat u van de bijhorende sloot of blok sloten gebaggerd heeft.
 • Denk aan de datum waarop u heeft gebaggerd, de melding moet binnen 1 week worden gedaan.

Komt u er niet uit of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Koos Pennings: tel. 06-44235913, email: koos@degroeneklaver.nl
  Beheereenheid 1

  Beheereenheid 2  Beheereenheid 3  Beheereenheid 4  Beheereenheid 5


  Velden met een * zijn verplicht.