Agrarisch Natuurlijk-meer groen loont

19 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur- en landschapsbeheer belangrijk is voor het behoud van biodiversiteit. Maar stel nu dat uw inzet ook daadwerkelijk uniform meetbaar en beloond zou worden? Dat is precies wat we willen bereiken met het landelijke project: ‘Agrarisch Natuurlijk’ uitgevoerd door BoerenNatuur en ZuivelNL. Doet u de komende 2 jaar mee?

Doel
Doel van dit project is om de basis te leggen voor het belonen van natuur- en landschapsbeheer. Een goed verdienmodel voor dit beheer is essentieel om het (maatschappelijk) gewenste behoud en verbetering van de biodiversiteit en landschap te realiseren.

Inzet die u als melkveehouder levert inzichtelijk en meetbaar
Voorwaarde om beloningen voor natuur- en landschapsbeheer te verkrijgen, is dat de inzet die u als melkveehouder levert inzichtelijk en meetbaar is. Ook moeten deze gegevens geborgd zijn. En dat is precies wat we in dit project gaan doen. We brengen uw inzet in beeld zodat het mogelijk wordt om u daarvoor te belonen.

De inzet voor natuur- en landschapsbeheer en kruidenrijk grasland is op dit moment nog niet beschikbaar. Deze maken onderdeel uit van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.
De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij is een integrale set van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Op dit moment zijn de KPI’s ‘Natuur en Landschap’ en ‘Kruidenrijk grasland’ nog niet breed beschikbaar. Hier gaan we met u in dit project aan werken. Met de ontbrekende indicatoren kan een set van KPI’s fungeren als basis voor het stapelen van belonen voor prestaties op biodiversiteit.

In dit project kunt u Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouderij (BBM) afsluiten en krijgt u eenmalig € 700 als vergoeding voor uw tijdsinspanning. Binnen dit project is geen directe (geld)beloning voor het uit te voeren beheer, maar u helpt wél mee met om belonen mogelijk te maken. Zo kunnen in de toekomst potentiële beloners als banken, overheden, marktpartijen of verpachters instappen. En daar hebben we u voor nodig!

‘Agrarisch Natuurlijk – meer groen loont’ is een samenwerkingsproject van ZuivelNL en BoerenNatuur gefinancierd door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.