Bloemrijke Linten langs Boerenlandpaden

Bloemrijke linten langs Boerenlandpaden

Met het symbolisch zaaien van een Margrietenmengsel met kruiden is in het voorjaar van 2022 gestart van het project Bloemrijke linten langs boerenlandpaden. Onze voorkeur is in het najaar door te zaaien in grasland

Coöperatie De Groene Klaver won de Teunis Jacob Slob inspiratieprijs voor haar bijenproject. Deze prijs werd toegekend door het ministerie van LNV. Het geldbedrag wordt ingezet voor ‘Bloemrijke linten langs boerenlandpaden. Niet alleen voor de bijen maar voor veel meer insecten en kleine diertjes zal dat bloemenlint voeding en schuilmogelijkheden bieden. Ook Hoogheemraadschap van Rijnland draagt financieel bij aan de tien kilometer lange bloemrijke linten.

In het najaar van 2022 willen we gaan inzaaien met de zaaimachine die speciaal voor bloemenranden is ontwikkeld. Dit gebeurt met streekeigen biologisch zaad.

Dit project is mogelijk gemaakt door de Teunis Jacob Slob prijs (vanuit ministerie van LNV) en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Nieuws

 

Leerzame ochtend voor De Groene Klaver

Leerzame ochtend voor De Groene Klaver

Het team en bestuursleden van De Groene Klaver volgden op 22 mei een kennisbijeenkomst over ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Onder begeleiding van Wim Schipper, de grootheid op het gebied van kruidenrijk grasland, werd plantenkennis opgehaald en meetmethodes...

Lees meer