Bloemrijke Linten langs Boerenlandpaden

Bloemrijke linten langs Boerenlandpaden

Met het symbolisch zaaien van een Margrietenmengsel met kruiden is in het voorjaar van 2022 gestart van het project Bloemrijke linten langs boerenlandpaden. Onze voorkeur is in het najaar door te zaaien in grasland

Coöperatie De Groene Klaver won de Teunis Jacob Slob inspiratieprijs voor haar bijenproject. Deze prijs werd toegekend door het ministerie van LNV. Het geldbedrag wordt ingezet voor ‘Bloemrijke linten langs boerenlandpaden. Niet alleen voor de bijen maar voor veel meer insecten en kleine diertjes zal dat bloemenlint voeding en schuilmogelijkheden bieden. Ook Hoogheemraadschap van Rijnland draagt financieel bij aan de tien kilometer lange bloemrijke linten.

In het najaar van 2022 willen we gaan inzaaien met de zaaimachine die speciaal voor bloemenranden is ontwikkeld. Dit gebeurt met streekeigen biologisch zaad.

Dit project is mogelijk gemaakt door de Teunis Jacob Slob prijs (vanuit ministerie van LNV) en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Nieuws

 

Bijeenkomst over behoud van akkervogels geslaagd

Bijeenkomst over behoud van akkervogels geslaagd

Op maandag 20 november organiseerde agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver een bijeenkomst voor agrarische ondernemers in Waddinxveen. Tijdens deze bijeenkomst werden de ondernemers geïnformeerd over te nemen maatregelen ten gunste van de patrijs. Resultaat...

Lees meer
Uitnodiging bijeenkomst patrijs maatregelen

Uitnodiging bijeenkomst patrijs maatregelen

We nodigen u van harte uit voor de lunchbijeenkomst op maandag 20 november van 12.30 uur tot 15.00 uur over maatregelen ten gunste van de patrijs. Deze lunchbijeenkomst wordt georganiseerd bij J. Borg Snijheesters V.O.F, Noordeinde 4, Waddinxveen. Fien Oost van...

Lees meer