Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Aan de slag in de Bollenstreek

In 2021 is 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van een keverbank. Behalve op hagen en keverbanken wordt in het akkerbouwgebied rondom Bentwoud ook ingezet op vogelakkers en voedselranden. Deze
vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de aantallen naar verwachting zullen toenemen.

Voor de grutto en andere weidevogels zijn de geplande maatregelen:
• Plas-dras in het weidevogelseizoen
• Ontwikkeling kruidenrijkgrasland
• Onderhoud kruidenrijkgras met een rustperiode
• Hoger peil maatregelen en kruidenrijkgrasrand
• Looptijd van 2021 tot 2024

Helaas ervaren wij in ons gebied een toenemende predatie, hetgeen uiteraard ten koste gaat van de weidevogel. In 2021 zijn door De Groene Klaver daarom extra vossen- en ganzenrasters geplaatst om predatie te verminderen.

 

Nieuws

 

Kom 24 november naar het Veenbeweiders Café

Kom 24 november naar het Veenbeweiders Café

Op 24 november a.s. organiseert het Veenbeweiders Café i.s.m. Wij.land een gezellige en verbindende avond waarbij inspirerende boeren / ondernemers hun ervaringen delen, over hoe ze hun bedrijf ontwikkeld hebben en naar de toekomst kijken.    Het Veenbeweiders Café...

Lees meer
Prijs uitgereikt winnaar fotowedstrijd

Prijs uitgereikt winnaar fotowedstrijd

Na het grote succes van de fotowedstrijd dit voorjaar, heeft Henk Remond de tweede fotowedstrijd gewonnen. Het thema was 'aan het werk'. Deelnemers konden in de periode van juli tot en met september hun foto insturen. De jury heeft besloten dat de foto van Henk de...

Lees meer
Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

Op 13 september organiseerde De Groene Klaver een ledenvergadering. Maar liefst 50 leden bezochten deze bijeenkomst, daarnaast volgden een aantal belangstellenden de bijeenkomst digitaal. Er werd gestart met een gezamenlijke lunch. Vervolgens verzorgde Sarah...

Lees meer