Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Aan de slag in de Bollenstreek

In 2021 wordt 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Het gaat hier met name om
locaties in de Hogeveensepolder en de Beekpolder. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van
een keverbank. Deze maatregelen vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de
aantallen naar verwachting zullen toenemen.

Daarnaast wordt er in de weidevogelgebieden extra geïnvesteerd in kruidenrijk grasland, plas-dras
gebieden en hoog waterpeil. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen en worden de kansen voor de
weidevogel vergroot. Extra zonnepompen worden ingezet zodat een groter areaal vochtig gehouden
kan worden. Daardoor zal de insectenstand toenemen en daarmee het voedsel voor de pullen en de
weidevogels.

Helaas ervaren wij in ons gebied een toenemende predatie, hetgeen uiteraard ten koste gaat van de
weidevogel. In 2021 gaat De Groene Klaver daarom extra vossen- en ganzenrasters plaatsen om
predatie te verminderen.

 

Nieuws

 

Laat duizend hoogstam fruitbomen groeien

Laat duizend hoogstam fruitbomen groeien

Organisaties voor landschapsontwikkeling en beheer hebben samen met gemeente Alphen aan den Rijn een project opgezet om karakteristieke en cultuurhistorische hoogstamboomgaarden in stand te houden en nieuwe boomgaarden in te richten.Deze boomgaarden geven karakter en...

Lees meer
Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

Dit jaar zijn voor het eerst de weidevogels in de Rooversbroekpolder en overige polders in Lisse actief gemonitord door weidewachter Jeroen Koppert. Met uitgesteld maaibeheer en mede geholpen door het natte voorjaar is het seizoen met groot succes afgesloten.   Alle...

Lees meer