Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Aan de slag in de Bollenstreek

In 2021 wordt 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Het gaat hier met name om
locaties in de Hogeveensepolder en de Beekpolder. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van
een keverbank. Deze maatregelen vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de
aantallen naar verwachting zullen toenemen.

Daarnaast wordt er in de weidevogelgebieden extra geïnvesteerd in kruidenrijk grasland, plas-dras
gebieden en hoog waterpeil. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen en worden de kansen voor de
weidevogel vergroot. Extra zonnepompen worden ingezet zodat een groter areaal vochtig gehouden
kan worden. Daardoor zal de insectenstand toenemen en daarmee het voedsel voor de pullen en de
weidevogels.

Helaas ervaren wij in ons gebied een toenemende predatie, hetgeen uiteraard ten koste gaat van de
weidevogel. In 2021 gaat De Groene Klaver daarom extra vossen- en ganzenrasters plaatsen om
predatie te verminderen.

 

Nieuws

 

Blaarkop favoriete koe van burgemeester Lenferink

Blaarkop favoriete koe van burgemeester Lenferink

We moeten zuinig zijn op het oude koeienras blaarkop. Dat was de boodschap, die de Leidse burgemeester Henri Lenferink onlangs liet horen bij de afsluiting van de Polderdag 2021. “Het is jammer dat er nog maar zo weinig dieren van dit ras over zijn. Dus......koester...

Lees meer