Bewust Boeren Rijnland

Bewust Boeren Rijnland

Kansen voor boer en water

Hoofddoel van het project is het verminderen van emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat op melkveehouderijbedrijven, van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven en het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten.
De uitvoering van het project is toegekend aan de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke en de coöperatie de Groene Klaver in samenwerking met LTO Noord afdeling Alphen Nieuwkoop.

Verminderen van emissies

In landbouwgebieden zorgen gewasbeschermingsmiddelen en afspoeling van stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater voor problemen. Hoewel de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de afgelopen decennia al flink verbeterd is, voldoet het nog niet aan de normen. Daarom is het van belang dat we ons ook als landbouwers blijven inzetten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Maatregelen voor de akkerbouw

Het inwendig en uitwendig reinigen van de landbouwspuit en het vullen van de spuit is een bekende bron van emissies van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven. Maatregelen ter voorkoming van afspoeling:

  • de aanleg van een wasplaats met afbraak van gewasbeschermingsmiddelen door compost;
  • de aanleg van een vloeistofdichte vul- en wasplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem.

Maatregelen voor de melkveehouderij

  • het terugdringen van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat (chemische kwaliteit) van erven, maar vooral het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten (biologische waterkwaliteit en slootkanten);
  • de aanleg van een opvangput voor de mest- of voerplaats en/ of bij de kalveriglo’s;
  • de aanleg van een overkapping van vaste mestopslag;
  • de aanschaf van een veegmachine;
  • de aanschaf van een mobiele solar-drinkbak ter voorkoming van vertrapping van de slootkanten en dientengevolge de nutriëntenvracht in de sloot te verminderen.

Subsidie

In dit project worden de materiaalkosten volledig vergoed. De kosten van aanleg, onderhoud en eventuele verzekeringen zijn voor eigen rekening. Als voorwaarde om deel te nemen dienen gesubsidieerde materialen minimaal 5 jaar in gebruik te worden ge- en onderhouden. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is deelname aan een ‘Waterkwaliteitsprogramma Akkerbouw’ verplicht bij akkerbouwmaatregelen en bij melkveehouderijmaatregelen deelname aan Blauwe Diensten.

 

Nieuws

 

Kom 24 november naar het Veenbeweiders Café

Kom 24 november naar het Veenbeweiders Café

Op 24 november a.s. organiseert het Veenbeweiders Café i.s.m. Wij.land een gezellige en verbindende avond waarbij inspirerende boeren / ondernemers hun ervaringen delen, over hoe ze hun bedrijf ontwikkeld hebben en naar de toekomst kijken.    Het Veenbeweiders Café...

Lees meer
Prijs uitgereikt winnaar fotowedstrijd

Prijs uitgereikt winnaar fotowedstrijd

Na het grote succes van de fotowedstrijd dit voorjaar, heeft Henk Remond de tweede fotowedstrijd gewonnen. Het thema was 'aan het werk'. Deelnemers konden in de periode van juli tot en met september hun foto insturen. De jury heeft besloten dat de foto van Henk de...

Lees meer
Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

Op 13 september organiseerde De Groene Klaver een ledenvergadering. Maar liefst 50 leden bezochten deze bijeenkomst, daarnaast volgden een aantal belangstellenden de bijeenkomst digitaal. Er werd gestart met een gezamenlijke lunch. Vervolgens verzorgde Sarah...

Lees meer