Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Samen met onze leden zetten we ons in voor het behoud van biodiversiteit en landschap. De weidevogeldoelstelling voor de gebieden in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver is verwoord in gebiedsplan “Noordrand”. Onderdeel van het gebiedsplan is een predatiepreventie- en beheerplan, om predatieverliezen onder boerenlandvogels tot een acceptabel niveau te beperken. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen. In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een predatiebeheerplan op te stellen. Dit predatiebeheerplan is gebaseerd op het format van de provincie Zuid-Holland en de overleggen met de betrokken gebiedspartijen.

Predatie-onderzoek Zuid-Holland

De Groene Klaver neemt deel aan een predatieonderzoek in Zuid-Holland waarbij in ons gebied, de Krimpenerwaard en in de Alblasserwaard camera’s op looproutes en bij nesten staan om predatoren te inventariseren.

 

Nieuws

 

Blaarkop favoriete koe van burgemeester Lenferink

Blaarkop favoriete koe van burgemeester Lenferink

We moeten zuinig zijn op het oude koeienras blaarkop. Dat was de boodschap, die de Leidse burgemeester Henri Lenferink onlangs liet horen bij de afsluiting van de Polderdag 2021. “Het is jammer dat er nog maar zo weinig dieren van dit ras over zijn. Dus......koester...

Lees meer