Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Samen met onze leden zetten we ons in voor het behoud van biodiversiteit en landschap. De weidevogeldoelstelling voor de gebieden in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver is verwoord in gebiedsplan “Noordrand”. Onderdeel van het gebiedsplan is een predatiepreventie- en beheerplan, om predatieverliezen onder boerenlandvogels tot een acceptabel niveau te beperken. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen. In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een predatiebeheerplan op te stellen. Dit predatiebeheerplan is gebaseerd op het format van de provincie Zuid-Holland en de overleggen met de betrokken gebiedspartijen.

Predatie-onderzoek Zuid-Holland

De Groene Klaver neemt deel aan een predatieonderzoek in Zuid-Holland waarbij in ons gebied, de Krimpenerwaard en in de Alblasserwaard camera’s op looproutes en bij nesten staan om predatoren te inventariseren.

 

Nieuws

 

Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

Bij een droogte over een lange periode neemt Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren. Er is op dit moment...

Lees meer
Winnaar fotowedstrijd De Groene Klaver bekend

Winnaar fotowedstrijd De Groene Klaver bekend

De jury van de eerste fotowedstrijd van De Groene Klaver heeft unaniem gekozen voor een foto van Jan Schouten als mooiste foto passend in het thema 'Volop lente'. Uit handen van voorzitter Theo van Leeuwen ontving Jan Schouten afgelopen maandag een mand vol lekkere...

Lees meer