Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Onderdeel van het gebiedsplan “Noordrand” is een predatiepreventie- en beheerplan. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen. In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een predatiebeheerplan op te stellen. 

Predatie-onderzoek Zuid-Holland

De Groene Klaver neemt deel aan een predatieonderzoek in Zuid-Holland waarbij in ons gebied, de Krimpenerwaard en in de Alblasserwaard camera’s op looproutes en bij nesten staan om predatoren te inventariseren.

 

Nieuws