Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Samen met onze leden zetten we ons in voor het behoud van biodiversiteit en landschap. De weidevogeldoelstelling voor de gebieden in het werkgebied van Coöperatie De Groene Klaver is verwoord in gebiedsplan “Noordrand”. Onderdeel van het gebiedsplan is een predatiepreventie- en beheerplan, om predatieverliezen onder boerenlandvogels tot een acceptabel niveau te beperken. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen. In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een predatiebeheerplan op te stellen. Dit predatiebeheerplan is gebaseerd op het format van de provincie Zuid-Holland en de overleggen met de betrokken gebiedspartijen.

Predatie-onderzoek Zuid-Holland

De Groene Klaver neemt deel aan een predatieonderzoek in Zuid-Holland waarbij in ons gebied, de Krimpenerwaard en in de Alblasserwaard camera’s op looproutes en bij nesten staan om predatoren te inventariseren.

 

Nieuws

 

Laat duizend hoogstam fruitbomen groeien

Laat duizend hoogstam fruitbomen groeien

Organisaties voor landschapsontwikkeling en beheer hebben samen met gemeente Alphen aan den Rijn een project opgezet om karakteristieke en cultuurhistorische hoogstamboomgaarden in stand te houden en nieuwe boomgaarden in te richten.Deze boomgaarden geven karakter en...

Lees meer
Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

Dit jaar zijn voor het eerst de weidevogels in de Rooversbroekpolder en overige polders in Lisse actief gemonitord door weidewachter Jeroen Koppert. Met uitgesteld maaibeheer en mede geholpen door het natte voorjaar is het seizoen met groot succes afgesloten.   Alle...

Lees meer