Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Predatiepreventie- en beheerplan

Onderdeel van het gebiedsplan “Noordrand” is een predatiepreventie- en beheerplan. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen. In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een predatiebeheerplan op te stellen. 

Predatie-onderzoek Zuid-Holland

De Groene Klaver neemt deel aan een predatieonderzoek in Zuid-Holland waarbij in ons gebied, de Krimpenerwaard en in de Alblasserwaard camera’s op looproutes en bij nesten staan om predatoren te inventariseren.

 

Nieuws

 

Leerzame ochtend voor De Groene Klaver

Leerzame ochtend voor De Groene Klaver

Het team en bestuursleden van De Groene Klaver volgden op 22 mei een kennisbijeenkomst over ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Onder begeleiding van Wim Schipper, de grootheid op het gebied van kruidenrijk grasland, werd plantenkennis opgehaald en meetmethodes...

Lees meer