Groene Linten Bijenlandschap

Groene Linten Bijenlandschap

Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel. Voedsel dat groeit op het land. Cruciaal dus ook voor boeren en kwekers. Maar het gaat niet goed met de bij. Boeren maken het bijenlandschap: boeren en kwekers zaaien in het project Groene Linten Bijenlandschap slootkanten, hoekjes van weilanden en plekjes op hun erf in.

Op initiatief van de coöperatie De Groene Klaver zijn zo’n vijftig agrariërs in het gebied rond Leiden aan de slag gegaan om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren. Dit agrarische project is in 2022 zijn laatste jaar ingegaan en sluit naadloos aan op andere bijenprojecten van Groene Cirkel Bijenlandschap, waarin partijen zoals burgers, scholen, bedrijven, wetenschap en overheden nauw samenwerken voor hetzelfde doel. Het project Groene Linten Bijenlandschap wordt via de samenwerking Leidse Ommelanden gefinancierd door Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland.

Meer informatie over dit project van De Groene Klaver? Neem dan contact op met Renata Haring van De Groene Klaver.

Wilt u meer lezen over andere projecten van De Groene Cirkel Bijenlandschap, klik dan hier.

 

Nieuws

 

informatieavond over nieuwe GLB op 17-1

Op dinsdagavond 17 januari organiseert provincie Zuid-Holland in samenwerking met het ministerie van LNV en de RVO een informatie-avond over het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Deze avond focust op de impact van het GLB in het veenweidengebied...

Lees meer
Inschakelen bodemcoach en subsidie Landbouwportaal

Inschakelen bodemcoach en subsidie Landbouwportaal

Luchtdrukwissel-systeem ontlast de bodem Melkveehouder Joost Wesselingh uit Zoeterwoude vroeg bij Landbouwportaal Rijnland een gesprek aan met een onafhankelijke coach. Op basis van het uitgebrachte advies besloot hij te investeren in twee maatregelen om de bodem te...

Lees meer