Groene Linten Bijenlandschap

Groene Linten Bijenlandschap

Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel. Voedsel dat groeit op het land. Cruciaal dus ook voor boeren en kwekers. Maar het gaat niet goed met de bij. Boeren maken het bijenlandschap: boeren en kwekers zaaien in het project Groene Linten Bijenlandschap slootkanten, hoekjes van weilanden en plekjes op hun erf in.

Op initiatief van de coöperatie De Groene Klaver zijn zo’n vijftig agrariërs in het gebied rond Leiden aan de slag om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren. Dit agrarische project sluit naadloos aan op andere bijenprojecten van Groene Cirkel Bijenlandschap, waarin partijen zoals burgers, scholen, bedrijven, wetenschap en overheden nauw samenwerken voor hetzelfde doel. Het project Groene Linten Bijenlandschap wordt via de samenwerking Leidse Ommelanden gefinancierd door Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland.

Meer informatie over dit project van De Groene Klaver? Neem dan contact op met Renata Haring van De Groene Klaver.

Wilt u meer lezen over andere projecten van De Groene Cirkel Bijenlandschap, klik dan hier.

 

Nieuws

 

Kuikens in het land, poes ’s nachts in de mand

Kuikens in het land, poes ’s nachts in de mand

Het broedseizoen is begonnen. De eerste legsels zijn waargenomen. Op zaterdag 2 april 2022 besteedde Het Algemeen Dagblad aandacht aan de kans dat een poes de kuikens op kan eten. Vooral in de nacht is dat gevaar reëel omdat de weidevogel dan haar kwetsbare jongen...

Lees meer
Vliegende start Weidevogelgroep ANLV Geestgrond

Vliegende start Weidevogelgroep ANLV Geestgrond

Na een geslaagd weidevogelseizoen 2021 in de Rooversbroekpolder in Lisse heeft de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond besloten een nieuwe tak toe te voegen aan hun vereniging. Naast de Bollenvogelgroep gaat dit jaar een Weidevogelgroep van start. Op...

Lees meer