Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

26 juli 2022

Bij een droogte over een lange periode neemt Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren. Er is op dit moment sprake van droogte omdat er minder regen dan normaal is gevallen, er weinig neerslag wordt verwacht en er veel water verdampt vanwege de hoge temperaturen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het activeren van het calamiteitenbestrijdingsplan ‘Droogte’ via de website van Rijnland.

Over de zomermonitor

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit. In de zomermonitor lees je het actuele beeld én de verwachte ontwikkeling qua weer en Rijnafvoer voor de komende periode. De zomermonitor verschijnt afhankelijk van het weer en de Rijnafvoer ongeveer wekelijks en is via bovengenoemde website te downloaden.
Hollands plaatje met koeien en water