Volle zaal op geslaagde ledenvergadering

22 september 2022

Op 13 september organiseerde De Groene Klaver een ledenvergadering. Maar liefst 50 leden bezochten deze bijeenkomst, daarnaast volgden een aantal belangstellenden de bijeenkomst digitaal.

Er werd gestart met een gezamenlijke lunch. Vervolgens verzorgde Sarah Westenburg van BoerenNatuur een toelichting op het nieuwe GLB/NSP. 

Aansluitend vond de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie De Groene Klaver plaats.

Er werd onder dankzegging afscheid genomen van bestuurslid Fernand de Willigen uit Warmond en kwamen de financiën van De Groene Klaver aan bod. Speciale dank was er voor onze penningmeester Marjolijn van der Meer. Het penningmeesterschap vraagt dit overgangsjaar veel inzet, omdat er constant gewerkt moet worden met financiële onzekerheden.

Vervolgens gingen de aanwezigen in kleine groepjes uiteen en met elkaar in gesprek over het nieuwe GLB en ANLb. Deze discussies helpen om het nieuwe ANLb beheer 2023 tm 2028 inzichtelijker te maken. Al met al een zeer geslaagde middag.

Hollands plaatje met koeien en water