Weidevogelwerkgroep De Ruige Kade van start

14 februari 2024

Agrarisch collectief De Groene Klaver heeft tientallen reacties ontvangen op hun oproep begin december voor weidevogelbeschermers. Dertien vrijwilligers vormen de nieuwe weidevogelwerkgroep De Ruige Kade, die zich vanaf dit seizoen inzet om legsels van weidevogels te zoeken en te markeren in de Achthovenerpolder en de aansluitende Hondsdijksepolder. De eerste kennismaking was 12 februari jl.

Coördinator van De Groene Klaver Willy Kempen-van Veen verwelkomde de aanwezigen bij Logies Rijnhoeve in Koudekerk. Na de voorstelronde gaf Willy uitleg over de doelen en de werkzaamheden van De Groene Klaver. Uiteraard was er aandacht voor de deelnemende boeren die, ondanks verlies van opbrengst, weidevogels op hun percelen willen beschermen. Dit doen zij o.a. door het aanleggen van natte gebieden, zogeheten plas-dras, maar ook door later te maaien. Om de legsels van de weidevogels te beschermen en de overlevingskans te vergroten, gaan de weidevogelbeschermers van De Ruige Kade dit voorjaar legsels zoeken en markeren.

Komende weken volgen nog drie theoriebijeenkomsten, een praktijkochtend en een weidevogelsafari, waarna de weidevogelbeschermers in de periode april tot met half juni goed voorbereid op pad gaan.