Eerste kievitsei gevonden in gebied van De Groene Klaver

17 maart 2021

Weidevogelvrijwilliger Peter Akerboom heeft op 15 maart het eerste kievitsei gevonden in het gebied van De Groene Klaver. In De Blauwe Polder in Oud Ade werd het eerste ei gevonden, een kleine week later dan vorig jaar toen het eerste ei op 9 maart ontdekt werd.
 
Weidevogelwerkgroepen zetten zich de komende maanden in om nesten van weidevogels in het veld te vinden, te tellen en te beschermen. Om verstoring te voorkomen, is het belangrijk gebieden (deels) af te sluiten voor wandelaars tijdens het broedseizoen.
 
De Groene Klaver

De Groene Klaver is een collectief dat zich in West-Nederland bezig houdt met de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Samen met agrariërs en de omgeving realiseert De Groene Klaver een aantrekkelijk landschap met boerennatuur en boerenlandvogels waarin agrarisch ondernemerschap perspectief heeft.

Volg de Facebookpagina en de website van De Groene Klaver om te ervaren wat er in de (deels) afgesloten weidevogelgebieden gebeurt. Het lijkt rustig zonder de mens. Niets is minder waar, de weidevogels zorgen voor volop bedrijvigheid.
Ecologisch Slootschonen