Nog meer eieren gevonden

31 maart 2021

Op steeds meer locaties worden nesten met eieren van weidevogels gevonden.  We zijn uiteraard blij dit met jullie te kunnen delen.
 
Vrijwilliger Peter Akerboom heeft naast het eerste kievitsei op 15 maart, afgelopen 29 maart ook het eerste grutto-ei gevonden in het gebied van De Groene Klaver.
 
In veel provincies zijn de eerste kievitsnestjes op grasland gevonden. Maar op 22 maart jl. vond Gerard Ruigrok van de Werve de eerste kievitseieren echter op een bietenperceel in Duivenvoordse Polder bij Wassenaar. De twee volgende vondsten werden op een maisperceel in de Papewegse Polder ook nabij Wassenaar gedaan. Daar stond nog wat mais als wintervoer voor de reeën en dat moest nog worden geklepeld.
 
Wat een prachtig resultaat.
 
 
 
 
 
 
Ecologisch Slootschonen