Heggen en bloemblokken voor de patrijs rondom het Bentwoud en de Bollenstreek

12 december 2022

Agrarische natuurcoöperatie De Groene Klaver heeft deze maand bijna 600 meter heggen en hagen aan laten planten op agrarische gronden in de Bollenstreek. Daarnaast worden gesprekken gevoerd over het aanleggen van bloemblokken en heggen in diezelfde regio en rondom het Bentwoud.

 
Veel voorwerk is gedaan door SLA (Stichting Landschapsfonds Alphen a.d Rijn e.o.). De Groene Klaver kan nu bestaande landschapselementen rondom het Bentwoud in beheer overnemen en samen met SLA verder uitbouwen. Johan van der Haven ondersteunt vanuit Avifauna met zijn kennis en kunde de uitbouw van agrarisch natuurbeheer rondom het Bentwoud. In de Bollenstreek zijn de gekozen plantlocaties in overleg met de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond vastgesteld. De Groene Klaver kan extra heggen planten en landschapselementen in beheer nemen doordat er gelden van het Actieplan Boerenlandvogels van provincie Zuid-Holland voor dit doel aan de Groene Klaver zijn toegekend.
 
De Groene Klaver is een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers die zich inzetten voor natuur, landschap en waterbeheer in het agrarisch buitengebied. Door de gebiedseigen heggen en hagen in patrijsrijke gebieden te clusteren, ontstaat een netwerk van schuilmogelijkheden voor de patrijs. Bloemblokken en vogelakkers helpen de voedselvoorziening op orde te krijgen zodat de overlevingskansen van de patrijs en haar kuikens worden vergroot.
 
Een van de kwekers die heggen en hagen aan heeft laten planten is Fa C & G Prins uit Voorhout. Gerard houdt in zijn bedrijfsvoering rekening met de bollenvogels. Tijdens het tulpenrooien slaat hij regelmatig een bed over als er nog broedsels te vinden zijn. En nu is er dan ook een heg aangeplant. “Met het planten van een heg leveren we een bijdrage aan de overlevingskansen van de patrijs. Dat geeft een goed gevoel. Daarnaast levert een heg ook een bijdrage aan het authentieke van de streek en verhoging van de biodiversiteit”.
 
Ook voor komend jaar heeft De Groene Klaver projectgelden beschikbaar om nog meer heggen, hagen, bloemblokken en wintervoedselakkers in de Bollenstreek en rondom het Bentwoud te kunnen realiseren.
 
Oud bollenkweker Martien van der Poel uit Noordwijkerhout bezoekt, in opdracht van De Groene Klaver, geïnteresseerde kwekers in de Bollenstreek om afspraken te maken voor de aanleg en onderhoud van heggen en hagen, bloemblokken en voedselakkers. Projectmedewerker Olga Koeckhoven voert dezelfde activiteiten uit rondom het Bentwoud. Naast de kosten van de aanplant of de inzaai is ook een onderhoudsvergoeding beschikbaar. Bezit je agrarische gronden en heb je interesse? Martien is te bereiken via het emailadres martien@degroeneklaver.nl en Olga via Olga@degroeneklaver.nl
Heggen en bloemblokken voor de patrijs

Fotograaf: Hans Geerlings / Blik op Lisse