De Groene Klaver vraagt aandacht voor campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’

18 maart 2024

Het broedseizoen is begonnen. De eerste legsels van weidevogels zijn gevonden door weidevogelbeschermers en komende periode volgen meer legsels op de percelen bij agrariërs. Om de uitgekomen kuikens te beschermen, vraagt agrarisch collectief De Groene Klaver aandacht voor de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’. Met andere woorden; houd uw poes of kat in het broedseizoen, van half maart tot half juni, ’s nachts binnen.
 
Een poes of kat kan met gemak een paar kilometer wandelen en zwerft graag in een weiland rond. Ze hebben een jachtinstinct en naast muizen, doden ze ook weerloze kuikens. Vooral in de nacht is gevaar reëel omdat de weidevogel dan haar kwetsbare jongen niet tijdig kan waarschuwen. Voorkom die nachtelijke rooftocht, door uw huisdier in de nacht binnen te houden. Kattenluik of deur dicht, zodat meer weidevogelkuikens op kunnen groeien tot volwassenvogels. Een kattenbelletje aan de halsband alarmeert de ouders. Dit is sowieso een goed idee voor iedere kat of poes. Ook vogels rondom uw huis hebben hier baat bij.
 
Om aandacht te vragen voor deze campagne heeft De Groene Klaver een aantal banners bij agrariërs op het land geplaatst. Klik hier voor meer informatie.
Welkom op de boerenlandpaden