Eerste kievitsei in werkgebied De Groene Klaver gevonden

12 maart 2024

Ieder jaar weer een spannend moment; de ontdekking van het eerste kievitsei in het werkgebied van De Groene Klaver. Op 9 maart was het opnieuw de eer aan Henric van der Krogt van de weidevogelwerkgroep in Oud Ade om het eerste ei in de Lijkerpolder in de gemeente Kaag en Braassem te vinden. Vorig jaar vond hij het eerste kievitsei op 15 maart in Nieuwe Wetering.
 
Weidevogelbeschermers van de zes weidevogelgroepen in het werkgebied van agrarisch collectief De Groene Klaver zoeken en beschermen in het voorjaar de weidevogellegsels. Dit en andere maatregelen is hard nodig om de weidevogelpopulatie in stand te houden. Deelnemende agrariërs van het collectief houden rekening met de locatie van de legsels. Zij maaien niet rondom de legsels. Daarnaast vernatten meer dan 30 deelnemers percelen om de voedselvoorziening voor de jonge kuikens op peil te houden..
 
Word weidevogelbeschermer
Draagt u de weidevogels in uw omgeving een warm hart toe en wilt u zich vrijwillig inzetten om deze vogels te beschermen, meldt u zich dan aan als weidevogelbeschermer. Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers rondom Oud Ade en Leidschendam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@degroeneklaver.nl