Aankondiging Algemene ledenvergadering – 29 september 2020

9 september 2020

Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 29 september 2020 voor de jaarlijkse ledenvergadering. Start van de vergadering is om 20.00 uur. 

I.v.m het beleid rondom Corona en wellicht maatregelen die nog worden afgekondigd, informeren wij u later of de bijeenkomst digitaal wordt georganiseerd of dat wij de bijeenkomst fysiek op een locatie kunnen organiseren.

Graag horen we voor 15 september van u of u wilt deelnemen (zowel fysiek als digitaal) of dat u zich afmeldt.

Uw reactie kunt u sturen aan de secretaris: secretaris@degroeneklaver.nl

Willy Kempen en Martin van de Reep