ANLV Geestgrond ontvangt subsidie voor heggen en hagen

3 november 2020

ANLV Geestgrond ontving op 20 oktober 2020, uit handen van Peter van den Akker, een voucher van € 13.250,- van het Landschapsfonds Holland Rijnland voor de aanleg van 10 oudhollandse heggen en hagen.
 
Deze beplanting heeft een cultuurhistorische waarde, hoort bij de Bollenstreek en biedt een prima beschutting voor de patrijs als er even een veilig heenkomen gezocht moet worden.
Er zijn tien bollentelers bereid gevonden om hagen te planten langs hun bollenperceel of op hun erf.
Zo ontvangen Daan en Anja Jansze van de Tulperij een deel van deze subsidie voor de aanleg van een haag langs de Oude Herenweg in Voorhout. En omdat daar ook regelmatig patrijzen worden gezien, is dit een mooi succes in het Patrijzenproject.
Theo bedankt Corrie