Artikel in De Leunstoel

14 januari 2021

In het internetmagazine De Leunstoel, uitgave 14 januari 2021, is schrijver en PvdA Statenlid Willem Minderhout in gesprek met vertegenwoordigers van collectief De Groene Klaver en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke over mogelijke oplossingen voor de teruglopende weidevogelpopulatie.
 
 
Klik hier om het artikel te lezen.
Ecologisch Slootschonen