Bestuurslid De Groene Klaver benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

29 april 2024

Op 26 april is secretaris Ed de Meijer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Als op jonge leeftijd was de liefde voor de natuur groot en sloot Ed zich aan bij de natuurwacht van IVN afdeling Den Haag en Omstreken.

Hij was de initiator, samensteller én redacteur van het kwartaalblad ‘Natuur en Den Haag’ (huidige titel ‘Duizendblad’) en het wandelingenprogramma ‘Stappen in de Natuur’, dat nog steeds loopt. Daarnaast organiseerde en coördineerde hij de werkgroep Natuurbeheer. In 2022 werd hij erelid van IVN afdeling Den Haag en Omstreken vanwege zijn jarenlange praktische en bestuurlijke verdiensten voor de vereniging, waaronder zijn inzet als voorzitter van IVN afdeling Den Haag en Omstreken; voorzitter van IVN district Zuid-Holland/Zeeland en vicevoorzitter van het landelijk IVN.

Daarnaast bekleedde Ed diverse bestuursfuncties bij Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap De Oude Rijnstromen. Hij was ook kwartiermaker voor De Groene Motor bij het Zuid-Hollands Landschap.

Sinds 2011 is hij betrokken bij de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde en is hij coördinator van de Weidevogelwacht. In 2016 was hij een van de oprichters van Coöperatie De Groene Klaver. Niet alleen bij De Groene Klaver is Ed actief, maar ook als secretaris van BoerenNatuur Zuid-Holland én als lid van het kernteam en het Bestuurlijk Overleg.

Tot slot zet Ed zich ook nog in als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer in de Duivenvoordse en Veenzijdse polder en zoekt hij tijdens het broedseizoen legsels.

De benoeming is van harte gegund en verdiend. Namens het bestuur en team van De Groene Klaver hartelijk gefeliciteerd.

Fotograaf: Aad Zonneveld