Boeren gezocht door Staatsbosbeheer voor natuurinclusieve landbouw op eigen bedrijf

12 juni 2023

Staatsbosbeheer wil met tachtig boerenbedrijven een samenwerking aangaan, waarbij ze de boeren helpen over te schakelen op natuurinclusieve landbouw. Kern daarbij is dat ze een deel van hun grond inzetten. Dit doen ze in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Minder belast
Natuurinclusieve landbouw is een onderwerp in ontwikkeling. Er bestaat nog geen vaste definitie. Het is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie, gebruikmakend van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft. Natuurinclusieve landbouw versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk. Het kan daarnaast bijdragen aan andere maatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan klimaatopgaven, landschappelijke vraagstukken, waterkwaliteit en recreatie.

 

Meer grond nodig
Als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij – om rendabel te kunnen opereren – méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor maken ze met de boer afspraken over activiteiten die de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering ondersteunen en tegelijkertijd de biodiversiteit op al zijn landbouwgrond vergroten. Vanwege de natuurinclusieve bedrijfsvoering zijn er minder emissies, waardoor ook de biodiversiteit in hun natuurgebieden groeit. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

 

Boeren gezocht
Staatsbosbeheer ondersteunt pachters die gemotiveerd zijn om hun eigen bedrijf natuurinclusief te maken, maar daarvoor onvoldoende grond hebben. In tachtig samenwerkingen willen ze boeren helpen hun bedrijfsvoering te extensiveren. Voor de samenwerkingen zoeken ze enthousiaste boeren die met bezieling uitvoering willen geven aan natuurinclusieve landbouw op het eigen bedrijf. Daarbij gaat het om de omvorming van het bedrijf naar een extensieve vorm van landbouw met aandacht voor biodiversiteit en kringlopen. Bent u boer, pacht u grond van Staatsbosbeheer of grenst uw bedrijf aan een van hun natuurgebieden? En wilt u de samenwerking aangaan? Neem dan contact op met het programmateam van Staatsbosbeheer: natuurinclusievelandbouw@staatsbosbeheer.nl

 

Klik hier om verder te lezen…