Op de valreep van het nieuwe weidevogelseizoen konden zaterdag enkele tientallen burgers in Zoeterwoude kennismaken met het weidevogelbeheer. ‘Als je het uitlegt, reageren mensen superenthousiast.’

Agrarisch collectief De Groene Klaver had in de polders bij Zoeterwoude een 3 kilometer lange postenwandeling uitgezet, waarbij de wandelaars langs boerenlandpaden op vijf punten informatie kregen over het weidevogelbeheer. De route liep over de percelen van verschillende deelnemers met een beheerovereenkomst.

Volgens gebiedscoördinator Willy Kempen was het evenement een try-out om te kijken of zoiets aanslaat. ‘Met enkele tientallen deelnemers was de opkomst niet boven verwachting. We hadden er meer uit kunnen halen als we plaatselijk wat meer promotie hadden gemaakt. Maar we gaan het zeker herhalen en opschalen nu we als organisatie voldoende menskracht hebben om zoiets te organiseren.’

Volgens Kempen is er onder bewoners van de regio zeker behoefte aan achtergrondinformatie over hoe en waarom boeren aan natuurbeheer doen. Leden, weidevogelwachten en medewerkers van De Groene Klaver gaven niet alleen uitleg over de bescherming van weidevogels, maar ook over biodiversiteit, duurzame energie, schoon water, een gezonde bodem en zuivere lucht.

Corona
Kempen: ‘Tijdens de lockdowns door corona was het razenddruk op onze acht boerenlandpaden. Als mensen zien dat die tussen half maart en half juni zijn afgesloten, merken we dat er onbegrip ontstaat. Via dit evenement kunnen we uitleggen dat de natuur dan rust nodig heeft en kunnen we de bekendheid met het weidevogelbeheer en wat daarvoor nodig is vergroten. Er ontstaan dan goede gesprekken met wandelaars.’

Zo was er onderweg ook uitleg over ecologisch slootbeheer, predatie, het werk van de weidevogelwachten en nestbeheer. Ook kon gebruik worden gemaakt van telescopen en verrekijkers. Daarmee konden de weidevogels worden gespot, onder andere kieviten, grutto’s, wulpen en tureluurs.

Hobbyfotografen
Voor de kinderen was er een speurtocht en hobbyfotografen werden uitgenodigd foto’s te schieten in het kader van een fotowedstrijd. Tot slot konden wandelaars proeven van de producten van de boerenbedrijven in de omgeving.

‘We zagen grofweg twee typen recreanten langskomen. De wandelaars die gewoon fysiek bezig willen zijn en diegenen die komen om de natuur te ontdekken’, vertelt Kempen. ‘Die laatste groep kan dan ter plekke informatie van onze leden krijgen. Dat is weer heel iets anders dan de digitale quiz die we vorig jaar hebben georganiseerd. Nu we meer leden en medewerkers hebben, kan dat ook.’

De Groene Klaver zet zich, samen met de ruim honderd agrarische leden, in voor de natuur en het landschap in het agrarische gebied rondom Leiden, Den Haag, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Het gaat niet alleen om weidevogelbeheer, via projecten dragen zij ook hun steentje bij aan biodiversiteit.

Bron: Nieuwe Oogst