Een dubbeltje in de (sloot)kant? Zoeken naar biodiversiteit, goed beheer en euro’s in de slootkant.

12 juli 2023

Je bent van harte welkom op 19 juli vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) bij KTC Zegveld. Tijdens deze avondbijeenkomst bezoek je de op KTC Zegveld aangelegde slootkanten proef. Onder leiding van ecologen, adviseurs, onderzoekers en praktijkdeskundigen gaan we met elkaar interactief in de kant op zoek naar de kansen en uitdagingen voor biodiversiteit en vergoedingen in die slootkant.

Programma
– Speuren in de slootkant met ecoloog Rudi Terlouw
– Beheer van de slootkant en landbouwkundige effecten door Wim Honkoop (PPP-Agro Advies)
– Vergoedingen voor de slootkant door Rene Faber (veldcoördinator van RVV)
– Afsluitende informele borrel

Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan via info@ktczegveld.nl