Geslaagde proef loopplanken over sloten voor weidevogelkuikens

9 mei 2023

De weidevogelwachters van de Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam (WGNL) is, met ondersteuning van agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver, een proef gestart met loopplanken over sloten voor weidevogelkuikens. Door deze loopplanken komen de kuikens, die nog niet kunnen vliegen, veilig aan de overkant.

De loopplanken zijn over diepe sloten gelegd, zodat kuikens via een makkelijk te nemen route naar andere percelen begeleid worden. Soms willen kuikens naar nabijgelegen percelen i.v.m. voedselvoorziening of schuilmogelijkheden. De kans bestaat dat ze daarbij in diepe sloten vallen waar ze niet uit kunnen komen met de dood tot gevolg.

Dit jaar zijn op diverse plekken in Leidschendam oversteekplaatsen voor kuikens gemaakt door loopplanken neer te leggen. De eerste beelden van de daarbij geplaatste wildcamera geven aan dat de kuikens de nieuwe route naar aanliggende percelen gebruiken. Een mooi resultaat dat helpt om de kuikenoverleving te vergroten en de weidevogels in het gebied in stand te houden.