Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) wil het stelsel voor agrarisch natuurbeheer vereenvoudigen en beter laten aansluiten bij de internationale biodiversiteitsdoelen. Collectieven van burgers en boeren in een streek, maar ook natuurorganisaties en recreatieondernemers krijgen daarbij een centrale rol. Deze werkwijze sluit aan bij de energie die er in een streek is en creƫert ruimte voor partijen in het gebied om effectiever te werken aan samenhang tussen biodiversiteits- en andere doelen. De Groene Klaver is zich aan het voorbereiden om de status van collectief te verkrijgen.