De Groene Klaver start pilot om weidevogels terug te laten keren

17 maart 2023

Als gevolg van o.a. verstoring door Tennet zijn veel weidevogels vertrokken uit de Achthovenerpolder in Leiderdorp en de aansluitende Hondsdijksepolder in Koudekerk. Om het tij te keren start agrarisch collectief De Groene Klaver een pilot in deze polders om het gebied aantrekkelijker te maken voor de weidevogels.

 

Maatregelen

Bij deelnemers van De Groene Klaver is dit jaar extra zwaar beheer afgesloten. Vier plas-drassen zijn aangelegd en meer uitgesteld maaien is afgesloten. Plas-dras is het bewust vernatten van een gedeelte van het weiland om een betere leefomgeving voor weidevogels te creëren. Bij uitgesteld maaien worden percelen later in het seizoen gemaaid, zodat het gras hoog blijft om weidevogels te beschermen tegen predatoren.

 

Meten is weten

Om het effect van het inzetten van extra zwaar beheer te meten, wordt dit jaar door professionele monitoring een nulmeting gehouden. Op 9 maart j.l. werden direct betrokkenen, zoals grondeigenaren en -gebruikers, de wildbeheereenheid en vogelwerkgroep Koudekerk, over deze pilot geïnformeerd. Arjan van Duijvenboden van DNatuur gaf een presentatie over het monitoren in deze polder. Bij het monitoren zijn meerdere telronden en wordt er waargenomen op basis van gedrag.

 

Ed de Meijer van De Groene Klaver kijkt uit naar een succesvolle samenwerking; “De opkomst van geïnteresseerden bij de bijeenkomst geeft aan hoe belangrijk direct betrokkenen de aanwezigheid van weidevogels vinden. Door externe factoren voelt de weidevogel zich momenteel helaas niet meer veilig in de Achthovenerpolder en de Hondsdijksepolder. Na vandaag zetten we ons samen in om de weidevogel terug te laten keren naar deze polders.”