Lente kondigt zich aan; eerste kievitsei in werkgebied De Groene Klaver is gevonden

18 maart 2023

Ieder jaar kijkt men halsreikend uit naar het moment dat het eerste kievitsei ontdekt wordt. Op 17 maart was het de eer aan Henric van der Krogt van de weidevogelwerkgroep in Oud Ade om het eerste ei in ons werkgebied te signaleren. Dit is drie dagen later dan vorig jaar en het ei is ontdekt in Nieuwe Wetering.
.

 

Bij deelnemers van De Groene Klaver is dit jaar extra zwaar beheer afgesloten. Vier plas-drassen zijn aangelegd en meer uitgesteld maaien is afgesloten. Plas-dras is het bewust vernatten van een gedeelte van het weiland om een betere leefomgeving voor weidevogels te creëren. Bij uitgesteld maaien worden percelen later in het seizoen gemaaid, zodat het gras hoog blijft om weidevogels te beschermen tegen predatoren.

 

In het gebied van agrarisch natuurbeheer collectief De Groene Klaver zijn vijf weidevogelwerkgroepen actief. De vrijwilligers van deze groepen zoeken en beschermen in hun eigen regio de vogellegsels. Het zoeken van legsels is hard nodig om de weidevogelpopulatie in stand te houden. Nadat de eieren gevonden zijn, worden de GPS-coördinaten geregistreerd. Vervolgens houden de deelnemende agrariërs van het collectief rekening met de locatie van de legsels. Rondom de legsels wordt niet gemaaid en er wordt alles aan gedaan om de broedende vogels niet te verstoren.

 

Ook voor de kuikens, die er straks uitkomen, wordt goed gezorgd door te streven naar graslandpercelen met verschillende hoogtes. Kuikens kunnen zich dan goed verschuilen voor naderend gevaar zoals roofvogels. Agrarische ondernemers nemen regelmatig meer maatregelen. Zo nodig vernatten zij bijvoorbeeld percelen om de voedselvoorziening voor de jonge kuikens op peil te houden. In 2023 hebben we maar liefst 30 plas-dras gebieden in dit deel van Zuid-Holland. We zijn heel blij met de deelname van al deze bedrijven.

 

Met het zoeken en beschermen zorgen tientallen weidevogelvrijwilligers ervoor, samen met de deelnemende boeren van De Groene Klaver, dat de weidevogel zich kan handhaven.