Digitale ALV goed bekeken

9 oktober 2020

Op donderdag 8 oktober 2020 organiseerde de Groene Klaver de algemene jaarvergadering (ALV). Dit keer anders dan anders, namelijk digitaal via ZOOM.
 
Na het welkomstwoord van Theo van Leeuwen, heeft Joost van der Kroon een presentatie gegevens over de relatie tussen biodiversiteit en een gezonde bodem. Joost is praktiserend melkveehouder in een van de prachtige agrarische weidevogelgebieden De Ronde Hoep.
 
In het officiële gedeelte van de ALV werden o.a. de financiële gegevens en bestuurszaken besproken. Theo van Leeuwen bedankte Corrie van der Helm voor haar jarenlange inzet als veldmedewerkster. Corrie kon niet  deelnemen aan de digitale ALV, maar we wilden haar uiteraard wel persoonlijk bedanken. Theo van Leeuwen bezocht haar daags voor de ALV op in het veld en overhandigde haar een mooi aandenken. Bekijk hier de beelden.
Theo bedankt Corrie