Gratis online vogelcursus van de Vogelbescherming

6 oktober 2020

De Vogelbescherming biedt een gratis online cursus aan over vogels in Nederland.
 
In deze vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.
 
Als u zich aanmeldt, krijgt u meteen de eerste vogelles per mail. Daarna ontvangt u 1x per vier dagen per e-mail de volgende aflevering. Zo maakt u op een leuke manier kennis met de Nederlandse vogels en hun verschillende leefgebieden. U gaat veel meer zien en herkennen in uw tuin en tijdens wandelingen in de natuur en in de stad.
 
Deze vogels worden in de cursus behandeld:
eider, grote gele kwikstaart, grutto, ijsvogel, kerkuil, krakeend, lepelaar, ooievaar, paapje, pijlstaart, pimpelmees, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, scholekster, slechtvalk, smient, tapuit, tureluur, waterhoen, zeearend en zwarte stern.
 
Kijk voor meer informatie op de website van de Vogelbescherming.
Willy Kempen en Martin van de Reep