Eerste grutto ei gevonden in Nederland

18 maart 2020

Het eerste grutto ei van Nederland is dinsdag 17 maart om 15.00 uur gevonden door Peter Akerboom bij Maatschap Van der Poel en Hoogeveen in de Blauwe Polder in Rijpwetering (Zuid-Holland). Na een verblijf in het verre Afrika, zijn de grutto’s teruggekeerd naar hun broedomgeving. Het is een teken dat het voorjaar begint en waar veel mensen naar uitkijken en van genieten.
 
 
Dit jaar is de vondst van het eerste grutto ei heel vroeg. Door de inzet van de agrariërs in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen we blijven genieten van de koning van de weidevogels. Daar moeten we ons voor blijven inspannen omdat nergens in Europa zoveel grutto’s broeden als in Nederland. Niet voor niets is in 2015 de grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel.
 
 
Maatschap Van der Poel en Hoogeveen

Marga Hoogeveen en Marcel van der Poel van Maatschap Van der Poel en Hoogeveen hebben een melkveehouderij bedrijf met 65 melkkoeien aan de Pastoor van der Plaatstraat in Rijpwetering. Zij zijn lid van agrarisch natuur collectief De Groene Klaver. Al vele tientallen jaren zijn zij enthousiaste weidevogelbeschermers. Met behulp van vrijwilliger Peter Akerboom zoeken en beschermen zij de vele weidevogels die op hun land broeden en foerageren. Zij zijn een van de vele boeren die zich sterk maken om het herstel van de weidevogelstand te bevorderen.