Grote belangstelling demonstratie ecologisch slootschonen en baggeren

16 september 2023

Water en klimaat zijn de komende jaren belangrijke agendapunten in alle bedrijfstakken, zo ook in het agrarisch natuurbeheer. Het belang van waterpakketten neemt de komende jaren toe. Om tot een goede uitvoering te komen van deze waterpakketten, organiseerde Coöperatie De Groene Klaver, samen met het hoogheemraadschap Van Rijnland, op 12 september een demonstratie ecologisch slootschonen en baggeren.

De Groene Klaver biedt deelnemers middels agrarisch natuurbeheer de waterpakketten ecologisch slootschonen, baggeren met de baggerpomp en waardevolle botanische weideranden aan. Elk waterpakket heeft diverse voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld ieder jaar een deel van de vegetatie in de sloot blijven staan ten behoeve van flora en fauna. En ook het baggeren, om delen van de sloot op diepte te houden, moet gefaseerd worden uitgevoerd met de baggerpomp. Als deelnemers zich aan de voorwaarden houden, ontvangen zij een onkostenvergoeding.

Op 12 september jl. waren diverse machines op percelen in Warmond om de juiste werking te tonen en om vragen hierover te stellen. Daarnaast gaf de gebiedscoördinator van De Groene Klaver, Willy Kempen-Van Veen, uitleg over de diverse waterpakketten en het hoogheemraadschap van Rijnland praktische uitleg over de winst van goed water- en oeverbeheer. Willy Kempen-van Veen kijkt terug op een geslaagde middag: “Fijn dat tientallen geïnteresseerde deelnemers en loonwerkers aanwezig waren. Met elkaar kunnen we de volgende stap zetten binnen het agrarisch natuurbeheer op het gebied van water.”

Machine Nico van Leeuwen

Fotograaf: Willy Kempen-Van Veen