Uitnodiging Demonstratie Ecologisch slootschonen en baggeren

5 september 2023

Het belang van waterpakketten gaat de komende jaren toenemen. Water en klimaat krijgen een steeds grotere plek in het agrarisch natuurbeheer. Voor u is het van belang om te weten welke mogelijkheden uw collectief biedt. Daarom organiseren wij in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland een aantal demonstraties op dinsdag 12 september op de percelen van Bert van Leeuwen (Langebrug 1 in Warmond). De inloop is vanaf 12.30 uur met een eenvoudige lunch, om 13.00 uur starten we met een toelichting op de beheerpakketten gevolgd door een aantal demonstraties.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Een korte uitleg van de waterpakketten ecologisch slootschonen (12a), baggeren met de baggerpomp (12b) en waardevolle botanische weideranden (13c) door Willy Kempen van De Groene Klaver.
  • Een praktische uitleg over de winst van goed water- en oeverbeheer door Marinus Bogaard van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
  • Een demonstratie van ecologisch slootschonen door Gebr. van der Poel met de Hooby en door Nico van Leeuwen met een zelf ontwikkelde machine met transportband.
  • Een demonstratie met de baggerspuit door Gebr. van der Poel en van een lichte boerenvariant door veehouder Lennard van Leeuwen.
  • Gelegenheid om met het team van De Groene Klaver in gesprek te gaan over uw mogelijkheden om in 2024 waterpakketten af te sluiten.

Waterpakketten 12a en 12b zijn alleen af te sluiten door deelnemers die beschikken over watergangen van minimaal 2 m breed. Bij 13c geldt deze voorwaarde niet.

Let op! In verband met de lunch en het eventueel verzetten van de demonstratie bij slecht weer is het noodzakelijk dat u zich voor 9 september opgeeft bij renata@degroeneklaver.nl met naam, emailadres en telefoonnummer.

Wilt u zich alvast verdiepen in de mogelijkheden van beheer binnen de waterpakketten dan kan dat via deze link.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinator Willy Kempen via coordinator@degroeneklaver.nl of tel 06-12 21 46 63.

 

 
Machine Nico van Leeuwen
machine Hooby van Gebr. van der Poel
loonwerk baggerspuit Gebr. van der Poel
boeren baggerspuit Lennard van Leeuwen

Foto 1: machine Nico van Leeuwen (foto Willy Kempen)
Foto 2: machine Hooby van Gebr. van der Poel (foto Gebr. van der Poel)
Foto 3: loonwerk baggerspuit Gebr. van der Poel (foto Gebr. van der Poel)
Foto 4: boeren baggerspuit Lennard van Leeuwen (foto Lennard van Leeuwen)