De provincie wil andere partijen meer betrekken bij de aanleg en het beheer van groengebieden in Zuid-Holland. Door meer samenwerking hoopt de provincie dat 30% van de nieuwe natuurontwikkeling door andere overheden, particulieren, grondeigenaren en natuurbeheerders wordt opgepakt. In de visie van de provincie financieren zij mee, maar komen zij vooral met vernieuwende initiatieven en efficiƫnte oplossingen voor het groenbeheer. Deze uitgangspunten staan in de Realisatiestrategie die Gedeputeerde Staten nu hebben vastgesteld. Een nieuwe strategie is nodig, omdat het Rijk de natuurtaken heeft overgedragen aan de provincies. Door rijksbezuinigingen is bovendien minder geld voor groen beschikbaar. Gedeputeerde Staten zien deze ontwikkelingen als een kans om nieuwe wegen in te slaan, zoals groenbeheer door agrariƫrs (in combinatie met een blijvende agrarische bestemming), het meer combineren van natuur met recreatie en een gebiedsinrichting die goedkoper beheer oplevert. Ook legt de provincie meer focus op de kwaliteit van de groengebieden, en minder op het realiseren van extra hectares. (Bron: www.zuid-holland.nl, 20-03-2013)