Waarom samenwerken. Kunnen we het dan niet alleen? Altijd maar dat overleg. Kost tijd die je veel beter kan besteden door gewoon maar aan de slag te gaan. Een veel gehoorde kreet, zeker in de agrarische sector, omdat samenwerken gezien kan worden als zwakte. Je kunt het niet alleen en hebt hulp nodig. En toch. In de samenwerking kunnen grootste zaken bereikt worden. Vijf agrarische natuurverenigingen rondom Leiden willen de handen in elkaar gaan slaan. De besturen hebben het voornemen uitgesproken om een coöperatieve vereniging op te gaan richten die de naam zal krijgen van ‘Het Groende Klaver Collectief’. Groen omdat we dat zijn en willen blijven uitstralen.  Klaver om meerderen redenen. In het hart is de stad Leiden gesitueerd die de mens uitbeeldt. Want daar draait het om. De mens, burger en de agrarisch ondernemer, staat centraal in het Groende Klaver Collectief (GKC). De belangen van burgers en ondernemers, ecologische en economisch, voedsel en het welzijnsbelang. Om het hart van het GKC zijn de ommelanden, die de vijf ANV’s uitbeelden en die ondersteunend zijn aan de stad. Ommelanden, het buitengebied of platteland, zijn het domein van de ANV’s.
Iedereen kent het klavertje. Een heel dun steeltje dat eigenlijk veel te grote bladen moet dragen. Het tekent de situatie dat qua oppervlak de stand veel kleiner is dan het platteland. De ommelanden en dus de ANV’s zijn en blijven ondersteunend aan de stad en betekenen daar heel veel voor. En nu het nieuwe GLB beleid per 1 januari 2016 van start zal gaan zijn de ANV besturen met elkaar in gesprek gegaan, waar we elkaar kunnen gaan versterken. Want dat is één van de voorwaarden van het GLB. Daarbij willen we ook eenheid uitstralen, zodat burgers en agrarische ondernemers elkaar steeds meer waarderen en respecteren en daar beiden voordeel van gaan krijgen. Samen het platteland beheren en verder aankleden.
Afgesproken is dat de ANV’s blijven bestaan, dat er een overkoepelend bestuur komt die de werkorganisatie gaat aansturen. Dus geen fusie maar samenwerking om de identiteit en herkenbaarheid te blijven behouden. De communicatie naar de leden blijft zoals het nu is, maar het werk zal gecoördineerd gaan worden om daarmee efficiënter en effectieven te kunnen gaan opereren. Het bestuur van het GKC zal gevormd worden uit bestuursleden van de dragende organisaties die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester gaan kiezen. Maar eerst zullen de ANV leden dit voornemen formeel nog moeten goedkeuren. Die vraag zal op de ledenvergaderingen van 2014 worden voorgelegd, daar zal verder een toelichting worden gegeven en zal alle ruimte voor vragen komen. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk.