De vereniging de Groene Klaver heeft als één van haar kerndoelstellingen het bevorderen van duurzaam en doelmatig natuur-, landschaps- en waterbeheer. Groene en blauwe diensten door agrariërs passen hier naadloos in. Dit gaan wij realiseren in overleg met de relevante partners. Met blauwe diensten willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit en waar mogelijk het waterkwantiteitsbeheer in haar werkgebied.