Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe stelsel agrarische natuurbeheer van start. Per bedijf wordt daarvoor een contract afgesloten en tegenover de geleverde inspanning staat een  vergoeding. Meer informatie over het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer 2016 kunt u vinden in de volgende bijlagen en is ook verkrijgbaar bij de secretaris van de Coöperatie Groene Klaver:

De heer Ed de Meijer
Fred. Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Tel: 071-5616904
Gsm: 06-11607058
E-mail: eddemeijer@casema.nl

Documenten

  1. Standaard beheercontract 
  2. Algemene voorwaarden beheerpakketen
  3. Geschillen protocol
  4. Schouw- en handhavingsprotocol
  5. Herstel- en sanctieprotocol
  6. Vergoedingen 2016
  7. Beheereisen- en aanvullende voorschriften