Start project Bloemrijke linten langs boerenlandpaden

31 mei 2022

Met het zaaien van een Margrietenmengsel met kruiden is de start gemarkeerd van het project Bloemrijke linten langs boerenlandpaden.

Coƶperatie De Groene Klaver won de Teunis Jacob Slob inspiratieprijs voor haar bijenproject. Deze prijs werd toegekend door het ministerie van LNV. Na wikken en wegen is uiteindelijk besloten het geldbedrag in te zetten voor een nieuw fleurig initiatief: Bloemrijke linten langs boerenlandpaden. Niet alleen voor de bijen maar voor veel meer insecten en kleine diertjes zal dat bloemenlint voeding en schuilmogelijkheden bieden.

Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland draagt financieel bij aan deze Bloemrijke linten langs boerenlandpaden.

In het najaar van 2022 willen we gaan inzaaien met de zaaimachine die speciaal voor bloemenranden is ontwikkeld. Dit gebeurt met streekeigen biologisch zaad.

Als u een boerenlandpad over uw land heeft, en meer wilt weten over dit project, zoek dan contact via olga@degroeneklaver.nl

 

Foto: Theo van Leeuwen
v.l.n.r. Marinus Bogaard (Hoogheemraadschap van Rijnland), Ed de Meijer (bestuur De Groene Klaver), Fleur Norbruis (ministerie van LNV), Olga Koeckhoven (projectmedewerker De Groene Klaver)

start project Bloemrijke linten langs boerenlandpaden